İŞTE DARBEDE TUTUKLANACAK BÜROKRATLAR VE VALİLER!..

İŞTE DARBEDE TUTUKLANACAK BÜROKRATLAR VE VALİLER!..
24.1.2010 - 07:22

Abdullah Gül’ün başbakanlığındaki birinci AKP hükümetinin devrilmesini öngören Balyoz Harekât Güvenlik Planı, İstanbul’dan yönetilecekti ama Ankara’yı da “sil baştan” yeniden yapılandıracaktı. Bu sayfalarda, Balyoz darbecilerinin devlet bürokrasisini nasıl yakından izlediğine, fişlediğine ve darbe sonrasında hangi memurları gözaltına alıp hangilerini görevden uzaklaştırma planı yaptıklarına ilişkin belgelerden bir bölüm aktaracağız.

Balyoz hakkında bildiklerimiz
Ama önce Taraf’ın 19 ocaktan beri her gün yeni bir aşamasını yayımladığı Balyoz Güvenlik Harekât Planı’yla ilgili olarak ne bildiğimizi ve bugüne dek ne yazdığımızı kısaca madde madde hatırlayalım:

»1 12 Eylül 1980 darbesinin Bayrak Harekâtı’nı model alan Balyoz Planı Aralık 2002’de, dönemin Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan imzasıyla hazırlandı.
»2 Bu planda hedeflenen olağanüstü hal, sıkıyönetim ve nihai olarak da AKP hükümetinin devrilmesi amacına ulaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik eylem planları ise ayrı birimlerce kaleme alındı.

»3 İstanbul Fatih Camii’nin, adı belirlenen askerlerce bombalanmasını öngören Çarşaf Planı’nda Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Topuz’un; çok benzer bir saldırının Beyazıt Camii’ne yönelik olarak, yine kompozisyonu belirlenmiş bir tim tarafından gerçekleştirilmesini içeren Sakal Planı’nda ise Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban’ın imzası var.

»4 Bir Türk jetinin Ege semalarında bir Yunan uçağına düşürtülmesini, bu sağlanamazsa Türk Özel Filo’suna mensup bir jet tarafından indirilmesini hedefleyen Oraj Planı, dönemin Harp Akademileri Komutanı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak olan Orgeneral İbrahim Fırtına’nın imzasını taşıyor.

»5 Dönemin Donanma Komutanı, daha sonrasının Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özden Örnek de, Ege Denizi’nde gerginlik yaratmayı hedefleyen Suga Eylem Planı’na imza attı.

»6 Dönemin Birinci Ordu Harekât Başkanı ve o günkü rütbesiyle Kurmay Albay Süha Tanyeri’nin görev yeri bilgisayarından çıkan Balyoz Güvenlik Harekât Planı Ek-J Belgesi’nde ise darbe sonrasının bakanlar kurulu ve hükümet programı vardı.

»7 Bu planlara ek olarak, Birinci Ordu’ya bağlı Üçüncü ve On Beşinci Kolordu Komutanlıkları da, Balyoz’u destekleyici planlar hazırladılar. Ve bütün bu hazırlıklar, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde Birinci Ordu’nun karargâhı olan Selimiye Kışlası‘nda bir Plan Semineri’nde ele alındı. Seminer ilk bakışta “rutin” ve “meşru” bir seminerdi, ancak ilk kez “iç tehdit” olgusu, “dış tehdit” olgusunun önüne geçirilmiş ve “iç tehdit” ile seçimle işbaşına gelmiş AKP hükümetinin kastedildiği ortaya konmuştu. Dahası, seminere aktif ya da izleyici olarak katılan general ve diğer kurmay subayların bir bölümü oynanan “harp oyunu”nun aslında bir darbe provası olduğunun farkında ve hazırlanan eylem planlarından haberdardılar. Yani rutin bir faaliyetten “örtülü bir görev” çıkarılıyordu ve katılımcıların bunun farkında olduğunu yansıtan bir dizi konuşması, seminerin teyp dökümü 175 sayfa tutan ses kayıtlarına da yansıdı.

»8 Balyoz Harekât Planı’nın mevcut bir krize ya da karışıklığa müdahale etmekten ziyade, bizzat asker eliyle kaos yaratmak, halkı galeyana getirmek ve darbe için elverişli ortam hazırlamak hedefi taşıdığını kanıtlayan bütün bu belgelere ek olarak, darbenin başarılı olması halinde tutuklanacak ve faydalanılacak gazeteciler de iki ayrı liste halinde fişlenmişti.

Binlerce sayfanın sırrı
Buraya kadar özetlediklerimizin belgelerini üç gündür Taraf’tan ve Taraf’ın haberlerini alıntılayan birçok gazete ve televizyondan öğrendiniz.

Balyoz darbecileri, bütün bunlara ek olarak, AKP hükümetini devirmeyi başarmaları halinde Ankara’da hangi memurlarla çalışıp hangilerini devre dışı bırakacaklarını da en ince ayrıntısına kadar planlamışlardı. Bu amaçla, senelerini devlet hizmetine vermiş
çok sayıda üst düzey bürokratı, siyasi, mesleki ve özel hayat bilgileri üzerinden fişlemiş, “olumlu” ve “olumsuz” diye ikiye ayırmışlardı.

Esasen,Taraf’ın Balyoz Harekâtı haberlerini yorumlayan bir televizyon programcısının “Beş bin sayfalık darbe planı mı olurmuş” şaşkınlığı da bu noktada yanıtını buluyor.

Zira Taraf’ın, Birinci Ordu’daki darbeci arayıştan doğrudan haberli kaynaklar aracılığıyla ve askerî bilgisayarlardan çıktığı kanıtlanabilir durumdaki elektronik CD’ler halinde elde ettiği binlerce sayfalık belgenin çok büyük bir bölümü fişleme listelerinden oluşuyor.

Bu listeleri, Taraf Yazıişleri olarak bir süzgeçten geçirdik; Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun sivil bürokratların özel hayatlarını yakından takip ettiğini ve bu mahrem bilgilerin kaydını tuttuğunu kanıtlayan bilgileri açık olarak yayımlamamaya karar verdik.

Ancak Balyoz darbecilerinin nasıl bir devlet bürokrasisi arzuladığını anlatması, Genelkurmay’ın “her şey bir tatbikattan ibaretti” şeklindeki açıklamasının gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu göstermesi ve ordu içinde benzer fişleme çalışmalarına heves edenleri caydırması açısından, darbecilerin hangi sivil memurların üzerine mercek tuttuğunu yansıtan listelerin bir bölümünü özel fiş bilgilerini saklı tutarak bugün okurlarımıza aktarıyoruz.

İlk tutuklanacak memurlar
Taraf’ın elindeki Balyoz belgeleri, darbe sonrası askerlerce derdest edilecek memurlarla ilgili dört listeyi kapsıyor. Başbakanlık, Maliye, Sayıştay ve Gümrük Müsteşarlığı’nda görevli toplam 150 bürokratın adı ayrı ayrı listelerde “Gözaltına Alınacak Kişiler” olarak sıralanıyor.
Bu başlığı taşıyan ilk listede Başbakanlık ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda görev yapan memurlar tek tek “Radikal İslamcı, Süleymancı, Nurcu, Fethullahçı, Menzilci, eşi türbanlı, babası imam, İmam Hatip mezunu” gibi ibarelerle fişlenmiş. Söz konusu iki kurumda görevli ve ilk etapta gözaltına alınacağı belirtilen toplam 29 kişinin adları şöyle:
“Salih ARIKAN, Emin ÇUKUR, Nadir ÖZCAN, Mehmet ÇAKIR, Recep KIZILCIK, İlhami TÜRKER, Ahmet DOĞAN, Mehmet ÖZTÜRK, Ferhat KARATAŞ, Abdullah ÇİFTÇİ, Bahri KIZILKAYA, Yunus ARINCI, Ali ÜRKER, Ünal ERYILMAZ, Adem KÜÇÜK, Selahattin BATUR, Şaban BABA, Bilal ÖZDEN, Murat KARAKAYA, Sabahattin KALYONCUOĞLU, Aytaç BİLGİÇ, Mehmet Selim BAĞLI, Alper ARAS, Mahmut HARMANCI, Turan AYDIN, Ali ÖZKAN, M. Fahri ŞİMŞEK, Faruk DEMİR, Durmuş Ali KUZU.”

Dikkat, gümüş yüzük takıyor
Darbeciler, benzer bir “Gözaltına Alınacak Kişiler” listesini Sayıştay mensupları için de oluşturmuşlar. Liste, dönemin Sayıştay Başkanı Mehmet Damar dahil toplam 79 Sayıştay Üyesi, Sayıştay Uzman Denetçisi, Sayıştay Baş Denetçisi ve Sayıştay Denetçisi’ni tek tek “ideolojisi/grubu” başlığı altında fişleyerek, bu listedeki herkesin gözaltına alınmasını öngörüyor.

35 kişilik bir diğer liste ise yine benzer fişleme bilgilerini, aralarında dönemin Gelirler Genel Müdürü Osman Arıoğlu, Ankara Defterdarı Cemal Boyalı, Bursa Defterdarı Fatih Acar, İstanbul Defterdar Yardımcısı Zeynel Koç dahil Gelirler Genel Müdürlüğü’nden birçok daire başkanı, kontrolör, maliye müfettişi ve hesap uzmanının derhal gözaltına alınmasını istiyor.
Gümrük Müsteşarlığı’nda görevli yedi üst düzey bürokrat da, “Diyarbakırlı; AKP hakkında olumlu beyanları rapor edildi; gümüş yüzük takıyor; Dev-Solcu” gibi ibarelerle fişlenmiş ve gözaltına alınacak şahıslar listesine dahil edilmiş.

Kadına düşkün, kullanılabilir
Ordu içinde bir grubun özellikle ekonomi bürokrasisini çok yakından izleyip fişlediği de Balyoz belgelerinden anlaşılıyor.

Üç ayrı listede, DPT Müsteşarlığı’ndan 77, Merkez Bankası’ndan 22, Gümrük Müsteşarlığı’ndan 142 “Birinci Sınıf Kamu Görevlisi” fişlenmiş. Bu fişlemeye ilgili kurumların o dönem başında bulunan en yetkili isimleri dahil edilmiş.

Ekonominin tepe bürokratlarına ilişkin bu fişleme bilgileri, ordu içindeki birilerinin gözlerini “büyük birader” misali sivil memurlara diktiğini, onları kullandığını ya da kullanmayı planladığını, bir bölümüne de husumet beslediğini yansıtıyor.

Ad vermeden, bu fişleme bilgilerinden bir seçki sunuyoruz:
“CHP’li, birlikte çalışılıyor, güvenilir.”
“Radikal solcu, her türlü desteği veriyor, irtibat var.”
“Altyapısı yeterli değil ancak her türlü destek ve işbirliğine açık, altı doldurulmalı, konumunda kalması sağlanmalı.”
“İrticai yaşam tarzı var, Süleymancı.”
“Alevi, Alevilerle işbirliği içinde, güvenilir.”
“İmam Hatipli, seçimde AKP’ye oy verdi, güvenilmez.”
“Alevi, rüşvetçi, CHP’li, güvenilir.”
“Babası emekli albay, değerlendirilmeli.”
“İdeolojik yapısı yok, kontrolümüz altında, güvenilir.”
“Ulusalcı, MİT ve JİTEM’le de bağlantılı, aktif, güvenilir.”
“İrtibat iyi, aktif, sağlam bilgiler verir.”
“Bursalı göçmen, CHP’li, Mason, her türlü görev verilebilir.”
“Fethullah Gülencilerle bağlantılı, eşi, türbanlı, çocuğu cemaat okuluna gidiyor.”
“Nurcu, mesai saatinde kapısını kilitleyip namaz kılar.”
“Abaza kökenli, sola yakın olsa da zamana ve yere göre dinci söylemleri olabiliyor, güven vermiyor.”
“Güneydoğulu, PKK bağlantısı var, tehlikeli, yabancı istihbarat örgütü (Irak) ile ilişkisi var.”
“Nurcu, eşi çarşaflı, ABD’de master yaptı, Zaman gazetesine abone.”
“Solcu, dik duruşlu ve adil, güvenilmez.”
“İdeolojik değil, kullanılmaya elverişli.”
“Para ve kadına zaafı var, kullanılmaya devam edilebilir.”
“Çerkez, kadın düşkünü, iş yapar, çalışmaya istekli.”
“Babası asker, her konuda desteği var, önü açılmalı.”

Mason, yakın temastayız
Darbeci zevat Ankara’daki ekonomi bürokrasisini yukarıdaki gibi fişlerken, toplam 241 Birinci Dereceli ekonomi bürokratına “Destekleme Durumu” başlığı altında “artı” ya da “eksi” puanlar da vermiş.

Aynı yöntem, hariciyecilere de uygulanmış. Bugün birçoğu büyükelçi seviyesindeki diplomatlar hem “Destekleme Durumu” başlığı altında tek tek notlanmış hem de fişlenmiş.
Dışişleri Bakanlığı’na mensup toplam 112 diplomat bu listede yer alıyor. Yine adlarını saklı tutarak, haklarındaki bazı fişleme bilgilerini aktarıyoruz:
“Özgür Masonlar büyük locasına kayıtlı, çevresi geniş.”
“Mevcut görevi çok önemli, bundan sonra da kullanılmalı.”
“(Filancanın) kardeşi, olumsuz.”
“Babası havacı, sorun yok.”
“Hassas görevler için kullanılıyor.”
“Yakın ve uyumlu çalışıldı; korunmalı.”
“Açıkları var; ihtiyaç halinde tekrar değerlendirilebilir.”
“İsrail’de bulundu, daha önce çalışıldı, olumlu.”
“Doğulu, Diyarbakırlı.”
“Mason dernekleriyle bağlantılı. Bizle yakın teması var.”
“AKP’ye yakın, olumsuz.”
“Mesleki olarak başarısız, alkol, kumar.”
“İhtiyaç halinde kullanılabilir.”
“Medya bağlantıları değerlen- dirilmeli, (Filanca gazeteci) ile yakın, olumlu.”

Mülkî amirler fişlenmiş
Taraf’ın Balyoz Harekât Planı belgeleri kapsamında elde ettiği fişleme listeleri, benzer ifadeler ve yine artı/eksi notlamalarla yurt çapında toplam 435 vali yardımcısını da kapsıyor. Vali yardımcıları “İrtica eğilimli, eşi türbanlı, Milli Görüşçü, Fethullah Gülen yanlısı, aşırı solcu” gibi ibareler karşılığında hep “eksi” puan almışlar.

Aynı şekilde, 626 kaymakam için de ayrı bir liste oluşturulmuş. Kaymakamlar arasında, “Atatürk ve Cumhuriyet’e bağlıdır; aydın, çağdaş ve ilerici bir idarecidir” benzeri ifadelerle “artı” puan alanlar olduğu gibi yine İmam Hatip mezunları ya da herhangi bir cemaate yakın olduğu not düşülenler “eksi” puan almış.

Askerler belediyelere
Diğer yandan, 15. Kolordu Komutanlığı, Balyoz Güvenlik Harekât Planı’nın uygulanması için sakıncalı bulduğu belediye başkanları ve kamu personelinin tasfiyesi ile onların yerine atanacak isimlerin çizelgesini çıkarmış. 25 ismin yer aldığı ve imajını sağdaki sütunda yayımladığımız bu belge, Genelkurmay’ın da varlığını kabul ettiği plan seminerinde,
15. Kolordu Komutanlığı tarafından yapılan sunumlar arasında yer almış.

Islak imzalı belgesi var
İstihbarat Albay Mehmet Yoleri’nin ıslak imzasını taşıyan belgeye göre Adapazarı Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran görevinden alınacak; yerine, emekli Tuğgeneral Muttalip Özdemir atanacak. Listede görevden alınacak belediye başkanları şunlar: Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegül (Bağımsız), Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker (CHP), Kandıra Belediye Başkanı İsmail Genç (ANAP), Karamürsel Belediye Başkanı Saadettin Özalay (SP), Şekerpınar Belediye Başkanı Ali Sönmez (ANAP), Dilovası Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç (ANAP), Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya, Ümraniye Belediye Başkanı Mehmet Bingöl, Üsküdar Belediye Başkanı Yılmaz Bayat ile yardımcıları Naci Aköz ve Orhan Aksoy.

15. Kolordu Komutanlığı’nın yetki sahasındaki kamu kurumlarında görevden alacağı ve yerlerine atayacağı kişiler de listelenmiş:

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ) Genel Müdürü Mahmut Rumeli görevinden alınacak. Yerine Binbaşı Haluk Karakurt getirilecek.

Köy Hizmetleri Müdürü İbrahim Kulaksız’ın yerine Albay Adnan Mert, Sosyal Hizmetler Müdürü Asuman Ergider’in yerine Albay Behçet Toy, Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü’nün yerine Albay Bayram Bahadıroğlu, Özel İdare Müdürü Metin Şükrü Polat’ın yerine Binbaşı Kamuran Mert, Sivil Savunma Müdürü Fahri Bozkır’ın yerine Albay Altan Tan, 2. Defterdar Abdullah Karakaş’ın yerine Binbaşı Osman Özaslan getirilecek.

Görevden alınacak diğer kamu kurumlarındaki isimler ise şöyle: Samandıra İlk Öğretim Müdürü Beykan, Ümraniye İmam Hatip Lisesi Müdürü Erol Akçay, Üsküdar İHL Müdürü Mustafa Pekdemir, Üsküdar Esatpaşa İHL Gıyasettin Çakmak ve yardımcısı Hür Mahmut Yücel.

Cuntanın valiler kararnamesi
Balyoz Güvenlik Harekat Planı’nda 81 ilin valileri de tek tek fişlenmiş. 23 ilin valilerinin, darbe ertesinde tasfiyesi kararlaştırılmış. Bu isimlerden en dikkat çekicisi, 2003’te Batman Valisi olan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir numaralı kurmayı Efkan Ala. Ala’nın yerine personel genel müdür yardımcısı Ejder Kaya’nın atanması öngörülüyor. Görevden alınması öngörülen diğer valliler şunlar: Hüseyin Yavuzdemir (Ağrı), Muharrem Göktayoğlu (Aydın), Hüseyin Avni Coş (Bingöl), Oğuz Kaan Köksal (Bursa), Recep Yazıcıoğlu (Denizli), Nusret Miroğlu (Diyarbakır), Mustafa Malay (Erzurum), Hasan Basri Güzeloğlu (Gümeşhane), İsmet Gürbüz Civelek (Hatay), Atilla Osman Çelebioğlu (İçel), Ahmet Kayhan (Konya), Yıldırım Kartal (Muş), Alattin Turan (Nevşehir), Kemal Yazıcıoğlu (Ordu), Mustafa Demir (Samsun), Aslan Yıldırım (Trabzon), Şükrü Kocatepe (Urfa), Bahrettin Demirer (Kırıkkale), Ali Güngör (Bartın), Musa Küçükkurt (Iğdır), Tevfik Başakar (Kilis) ve Cengiz Bulut (Düzce).
Bu valiler irtica yanlısı, Nakşibendi, Nurcu, Fethullah Gülenci ve dengesiz gibi sıfatlarla fişlenmiş.

Planda bu 23 ilin valiliklerine şu kişilerin atanması öngörülüyor:
Müsteşar Yardımcısı Sebati Buyuran (Ağrı), eski Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, yeni Genel Sekreter Aydın Nezih Doğan (Aydın), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Cengiz Aydoğdu (Bingöl), Sakarya Valisi Cahit Kıraç (Bursa), Kırıkkale Valisi Ali Selindağ (Denizli), Siirt Valisi Nuri Okutan (Diyarbakır), Mülkiye Başmüfettişi Refik Ali Uçarca (Erzurum), Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Can (Gümüşhane), Müstaşar Can Dilekçi (Hatay), Mardin Valisi Temel Koçaklar (İçel), Yalova Valisi Yusuf Erbay (Konya), Nüfus Vatandaşlık Genel Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz (Muş), Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erol Özgürel (Nevşehir), Personel Genel Müdür Yardımcısı M. Kemal Çokakoğlu (Ordu), Muğla Valisi Hüseyin Aksoy (Samsun), Teftiş Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Çilesiz (Trabzon), Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Cavit Erdoğan (Urfa), İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Alp Aslanargun (Kırıkkale), Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Erbul (Bartın), Mülkiye Başmüfettişi Serdar İğdeler (Iğdır), Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Üçler (Kilis), Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren (Düzce).

Yerinde kalan 58 vali ise “Atatürk ve Cumhuriyet’e bağlı, çağdaş, işbirliğine açık, muhafazakâr ama uyumlu” şeklinde ayrı ayrı fişlenmiş.
TARAF

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
GÜNDEM HABERLERİ
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
  Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
  Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
  ; ;