"İŞTE EŞİTLİK"

"İŞTE EŞİTLİK"
19.12.2010 - 12:18

ANKARA - Göksel Yıldırım - Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İncirlioğlu, yaptığı açıklamada, ''işte eşitlik'' sloganıyla Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.
Türkiye'nin AB'ye adaylığı dolayısıyla AB'nin cinsiyet eşitliğiyle ilgili direktiflerine uyum zorunluluğu bulunduğu ifade eden İncirlioğlu, bu kapsamda uyum sağlanması gereken 6 direktif bulunduğunu belirtti.
Proje kapsamında Almanya ve Avusturya'dan gelecek kısa dönem uzmanlarının AB müktesebatı karşısında Türk mevzuatının fotoğrafını çekmeye çalışacaklarını anlatan İncirlioğlu, bu kapsamda İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Devlet Memurları Kanunu'nun eksik ya da ileri noktalarının tespit edilerek bu alandaki uyum çalışmaları gerçekleştirileceğini anlattı.
Çalışmalara sosyal tarafların katılımını çok önemsediklerini vurgulayan İncirlioğlu, 18 aylık çalışma sonunda hazırlanacak taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e, ardından da sendikaların görüşleri ve katkıları alınmak üzere Üçlü Danışma Kuruluna sunulacağını bildirdi.
İncirlioğlu, projeden Çalışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Devlet Personel Başkanlığı gibi kuruluşların yararlanacağına işaret ederek, proje çerçevesinde bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılacağını dile getirdi.
Proje boyunca 320 kişinin düzenlenecek eğitimlerden yararlanacağını bildiren İncirlioğlu, bu şekilde proje tamamlanığında da çalışmaları devam ettirecek kadroların yetiştirileceğini vurguladı.
Lütfi İncirlioğlu, ''Ülke insanının kanun önünde eşit muamele görmesi, istihdamdan iş sözleşmesine kadar çalışma hayatında karşı karşıya kalacakları tüm süreçlerde bir eşitsizlik varsa bu eşitsizliğin kaldırılması için çaba sarf ediyoruz'' dedi.
Çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda Türkiye'de son dönemde önemli adımlar atıldığına dikkati çeken İncirlioğlu, bugüne kadar yapılanların bundan sonra yapılacakların da teminatı olduğunu vurguladı.
İncirlioğlu, yapılacak çalışmadan sonra İş Kanunu'nun ''eşit davranma ilkesi'' başlıklı 5. maddesinda ya da ''doğum izni'' gibi uygulamalarda değişikliklerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

-EŞİT MUAMELE, EBEVEYN İZNİ, HAMİLELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI-

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İncirlioğlu'nun verdiği bilgilere göre, proje çalışmalarında mevzuat uyumunda dikkate alınacak başlıca AB direktifleri şöyle:
-İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2006/54/EC sayılı Direktifi
-Mal ve Hizmetlere Erişimde Kadınlar ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Uygulanmasına Dair 2004/113/EC sayılı Direktif
-Ebeveyn İzni Konusunda Çerçeve Anlaşma Hakkındaki 96/34/EC sayılı Konsey Direktifi
-Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesine İlişkin Asgari Önlemlerin Belirlenmesi Konusundaki 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi
-Sosyal Güvenlik Alanında Kadın ve Erkeklere Eşit Muamele İlkesinin Aşamalı Olarak Uygulanmasına İlişkin 79/7/EEC Sayılı Konsey Direktifi
-Tarım Dahil Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele İlkesinin Uygulanması ve Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Süresince Korunması Hakkında 86/613/EEC Sayılı Konsey Direktifi
-AB tarafından 2010'da çıkarılan direktifler de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin diğer direktifler
Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için personele eğitim verilecek, AB'ye üye ülkelerdeki işleyişin yerinde görülmesi için çalışma ziyaretleri ve stajlar düzenlenecek.
Eşleştirme uzmanları tarafından, çalışma hayatında kadın erkek eşitliğine ilişkin ''ücret ve yükselme politikaları'', ''çalışma ilişkilerinde dengenin sağlanması'', ''kadınların istihdamının korunması ve desteklenmesi'', ''eşitliğin desteklenmesi için kurallar ve tedbirler ile bunların uygulamaları'' konularında 200 kişiye eğitim verilecek.
Farkındalık uyandırma ve cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyet oluşturmak için broşürler, afişler, reklam filmleri üretilecek.
Çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi amacıyla Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi önemli günlerde 3 çalıştay düzenlenecek.
Ayrıca cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla bir konferans gerçekleştirilecek. Konferansla, Türkiye'de cinsiyet eşitliği ile ilgili akademik çevreyle bir platform oluşturulması ve bilgi alışverişi sağlaması planlanıyor.

EKONOMİ HABERLERİ
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
  Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
  Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
  ; ;