Medya
  • 31.5.2020 23:40

Hasbıhal-9!.. Dünya Mümine cehennem Kafire cennettir

HASBIHAL-9
DÜNYA MÜMİNE CEHENNEM, KAFİRE CENNETTİR
Mümin, bu dünyadaki sıkıntıları baştan kabul etmiş kişidir.

Teslimiyet bunu gerektirir.
Her imanlı kişi dünyaya gönderiliş nedenini böyle bilmelidir.

Burası sıkıntı yeridir.
Rahat ve huzur sadece ahirettedir.
Bir mümin o dünyada rahat ve huzur arıyorsa, boşa kürek çekiyordur.
İnsanın hayal ettiği rahat ve huzurlu hayatı, o dünyada bulması mümkün değildir. Ancak hayal ettiğinden çok daha ötesi, tahmin edemeyeceği kadar ötesi, sadece ama sadece cennette vardır.
Cennette var olan bir şeyi, dünyada aramak ahmaklıktır.
Sıkıntı; Allahü Teâlâ’nın kullarını sabır ile imtihanındaki en önemli araçtır. Bunu böyle bilip;, sıkıntılarınızı dert etmek yerine, üzülmek yerine, bu sıkıntıları verdiği için hem sabır etmeliyiz hem de Allahü Teala’ya hem şükür etmeniz gerekir.
Neden şükür?
Çünkü rabbimiz bir kuluna sıkıntı verdiyse, o kulunu imtihana değer gördü demektir. Daha doğrusu imtihan salonuna aldı demektir.
Rabbimiz tarafından imtihana değer görülmek, çok büyük nasiptir. Böyle bir imtihanı sabırla geçmek, işte bu yüzden çok kıymetlidir.
Unutmayın ki Allahü Teâla, her kulunu sıkıntı imtihanına almaz.
Bir kişinin hiç sıkıntısı yoksa, o kişi ahiret nimetlerinden tamamen mahrum kalmıştır.  Çünkü Allahü Teâlâ, nimetlerini o kişiye dünyada ona tattırarak, ahiret nimetlerinden mahrum kılmıştır.
Dolaysıyla onların görüp görebileceği nimet, bu dünyada aldığı zevkler kadardır.
Dünya; Mümine cehennem, kâfire cennettir.
Ahiret; Mümine cennet, kâfire cehennemdir.
Müminin dünya cehennemi gelip geçici, kâfirin ahiret cehennemi ise sonsuzdur.
Bu yüzden kâfirler dünyada büyük rahatlık içerisinde son derece lüks yaşam sürerler.
Onların görüp görebileceği bu dünyadaki hayatları kadardır.

Dünyada sıkıntı çeken Müminler bu sıkıntıların Allahü Teâlâ’dan olduğunu bilip, buna sabır eylerse, Ahirette sonsuz saadete erer,

İşte Müslüman ile kâfirin nimetlerden yararlanmasının en büyük farkı budur.
Kâfir; bu çöplükteki eşelenen köpekler gibi bulduğu yiyeceklere sevinir.
Mümin; ise bu dünyayı çöplük bilip, ahiretteki ihsanlara kavuşmayı bekler.
Kâfirin cenneti hayal, müminin cenneti ise gerçektir.
Kâfirin cenneti yıkılıp gider ama Müminin cenneti sonsuza kadar baki kalır.
Kâfir
bir ömür rahat ederler, Mümin sonsuz rahat eder.
Cenab-ı Allah, "Bir tarafta verdiğimi öbür tarafta vermem" buyuruyor. Yani; bu tarafta mutlu olan öbür tarafta mutlu olmaz, bu tarafta mutsuz olan da öbür tarafta da mutsuz olmaz.
İşte bunları böyle bildikten sonra, neyi tercih edeceksiniz.
Onun için tercihi doğru yapın.
Sakın ola, ahirette size özenecek olan kâfirlerin dünya hayatlarına özenmeyin.
Verilen sıkıntıların da Allahü Teâlâ’nın lütfu olduğunu kabul edip, buna sabır ve şükür edin.
Burada Allahü Teâlâ’nın adaletini size hatırlatmak isterim.
Sabır imtihanını alnının akıyla geçen bir Müslüman, şükür imtihanına alınır.

Şükür imtihanı imanlı kullar için bir hediyedir.
Yeter ki o hediyenin kıymetini bilin. Bunun da kıymetini bilin ki; Allahü Teâlâ indinde makbul bir kul olmuş olun.
Dünya sıkıntılarının Allahü Teâlâ’dan geldiğini bilip, ona şükür edeceğiz.
Onu Allahü Teâlâ’nın bize hediyesi olarak kabul edeceğiz. Hediyeyi gönderdiği için de isyan yerine hamd edeceğiz.
Sevgiliden gelen bir şeye şikâyet edilir mi? Hiç buna üzülünür mü?

Nimetinin kıymetini bilen mümini Allahü Teâlâ çok sever. Ona iharette ihsanlarda bulunur.
Sözün hulasası sıkıntı var ise, hayat belirtisi vardır.
Sıkıntı yok ise, ahireti anlamda ölüm zuhur etmiştir.
Yani kişi yaşarken ölmüştür.
Sıkıntısı olanlar sakın ola nefsin ve şeytanın hayal kurdurduğu "dünyada huzurlu yaşam" yalanına kanmasın.
Bunun dünyada hiç gerçekleşmeyecek hayalî bir şey olduğunu kabul edin.
Bunu yapar, bunu böyle kabul eder, dert ve sıkıntılarınızın Allahü Teâlâ’dan geldiğine inanır, “ ondan gelen her şey güzeldir” der iseniz, Mutlak yaşarken de ödüllendirilirsiniz.
Sonsuz huzurun yani cennet nimetlerinin minicik bir parçası dünyada zuhur eder ki; ona da şükür etmek icap eder.
Bugün yaşanan Koronavirüs mesesi ile Yüce Hak, kâfirlerin elinden cennetini aldı.
Dünya kâfire cennet idi.
Yaptıkları zulüm ve azgınlıkları yüzünden kâfirler ellerindeki cennetten oldular.
Allah onlara kendi cennetlerinde yaşarken cehennem hayatı yaşattı.
Bu bile gadabın büyüklüğünü gösterir.
Yüce Hak cümle Ümmet-i Muhammedi azabından azat eylesin.
Rabbim hepimizi sıkıntılarına sabır ve şükür eden Salih kullardan etsin.
METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER