Ekonomi
  • 30.9.2017 13:43

Hazine yıl sonuna kadar dış borçlanma yapmayacak

Hazine, Ekim-Aralık 2017 döneminde 29,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine Müsteşarlığının Ekim-Aralık 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ekimde 13,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,7 milyar liralık, kasımda 4,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,2 milyar liralık, aralıkta ise 2,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekimdeki iç borçlanmanın ise 16,3 milyar lirası piyasadan, 2,9 milyar lirası kamuya satışlardan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, kasımdaki iç borçlanmanın 5,2 milyar lirası piyasadan, 1 milyar lirası kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın 3 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 12 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Ekimde 15,2 milyar lira, kasım ve aralıkta 6,1'er milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 27,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde eksi 4,5 milyar lira, kasımda ise eksi 100 milyon lira, aralıkta 2,6 milyar lira olması öngörülüyor.

 

İLGİLİ HABERLER