Gündem
  • 21.6.2021 15:11

HDP İddianamesi kabul edildi

Anayasa Mahkesi, HDP iddianamesini kabul etti..55 HDP’li vekilden 52'si hakkında siyasi yasak istendi.

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. HDP'nin ön savunmasını yapmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Şahin'in sunacağı esas hakkındaki görüş de yine savunmasını hazırlaması için HDP'ye gönderilecek.

 Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.

Yüksek Mahkemenin, eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi raportörünün, iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki hazırladığı raporu ve Başsavcılığın iddianamesini yeniden inceleyen heyet, iddianamede eksiklik tespit etmeyerek oy birliğiyle kabulüne karar verdi.

Heyet, ilk inceleme sırasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini de ele aldı. Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini de bu aşamada reddetti.

CNNTürk yayınına bağlanan hukukçu Zafer İşleri konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu: Beklenen bir karardı. Evvela açılan davada AYM, usul eksikliği nedeniyle iddianameyi geri iade etmişti. Şimdi artık anayasa yargısına geçilecek. HDP iddianamesinin esasına girilerek inceleme yapılıp partinin kapatılıp kapatılmamasına karar verilecek. HDP'nin mal varlığına karşı tedbir mevzu vardı. Aynı raportör tedbir talebinin de şu aşamada reddini talep etmişti. Yargı kolları içerisinde ceza yargısının aksine anayasa yargısı farklı bir noktayı temsil ediyor. Suçların mevcut olup olmadığına bakıp anayasa hükümlerine göre kurulmuş partinin devam edip etmeyeceğine göre değerlendirme yapacak.

'SÜRECİN HEMEN SONUÇLANMASINI BEKLEMİYORUM'

'Oy çokluğu ya da oy birliği ile bir karara varacaklar. siyasi partinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin anayasaya aykırı olduğuna dair değerlendirmeler var. bunlar somutlaştırılacak ve nihai karar verilecek. sürecin hemen sonuçlanmasını beklemiyorum. neticesini bir yıllık süreçte alabiliriz, beklentim bu yönde. Kapsamlı bir iddianame düzenlenmiş. Değerlendirme süreci bir yıllık zamanı alabilecektir.  İddianamenin içerisinde neler var, bunlar kamuoyunun gündemine oturacak. HDP özelinde terör odaklı yaklaşımlar iddianamenin büyük bir kesimini oluşturuyor. İddianamenin içeriğinde ise ağırlıklı terör örgütü ile iltisaklı yaklaşımlar ve bu konudaki değerlendirmeler iddianamenin konusunu oluşturuyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davalarında ceza davası prosedürü izleniyor. AYM tarafından tensip tutanağı hazırlanacak, kapatma davası süresince izlenecek yöntem belirlenecek. Sonrasında ise iddianame ön savunmasını yapması için HDP'ye gönderilecek. HDP, ön savunma yapmak için ek süre talep edebilecek. Ek süre talebini yine AYM Genel Kurulu karara bağlayacak.

HDP'nin ön savunmasını yapmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Şahin'in sunacağı esas hakkındaki görüş de yine savunmasını hazırlaması için HDP'ye gönderilecek.

Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklamalarda bulunacak. Şahin'in açıklamalarına karşılık olarak ise HDP'li yetkilileri sözlü savunma yapacak.

HDP'nin kapatılma istemine ilişkin raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor da yine AYM Genel Kurulu üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği tarihte dava esastan görüşmeye başlayacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor ve karar 3'te 2 oy çokluğuyla alınabilecek. HDP'nin kapatılmasına karar verilebileceği gibi, hazine yardımından da kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

İLGİLİ HABERLER