Sağlık
  • 17.9.2002 09:48

HERKES AKUPUNKTUR YAPAMAYACAK

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Sağlık Bakanlığı, akupunktur tedavisi uygulayan hekimler ve sağlık kuruluşları ile ilgili usul ve esasları belirledi. Buna göre, bakanlıkça düzenlenmiş ''akupunktur tedavisi uygulama sertifikası''na sahip olmayan hekimler akupunktur tedavisi uygulayamayacak. Akupunktur üniteleri, özel veya kamu sağlık kuruluşunun bir ünitesi olarak kabul edilirken, akupunkturu özel dal olarak kabul eden ve bu şekilde değerlendiren merkezler ''Akupunktur Merkezleri'' olarak kabul edilecek. Akupunktur tedavisinin, hekimlerin mesleklerini serbest icra ettikleri muayenehanelerinde yapmaları durumunda ise bu kuruluş muayene kapsamında değerlendirilecek. Akupunktur tedavisi yapan sağlık kuruluşlarında bakanlık tarafından çıkarılacak genelge ile belirlenecek asgari tıbbi cihaz, araç, gereç ve ilaçların bulundurulması zorunlu olacak. Teşhis ve tedavide kullanılan ve bir daha kullanılmaz haldeki sarf malzemeler ve atıklar, ilgili mevzuatlara göre, toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde sağlık kuruluşlarından uzaklaştırılacak.

İLGİLİ HABERLER