Ekonomi
  • 22.10.2008 16:29

HÜKÜMETTEN KÜRESEL KRİZE KARŞI '2B' FORMÜLÜ...

DEVLET ARIK
ANKARA - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, orman arazilerine ilişkin hukuksal durum mercek altına alınmaya başlandı. Bu konuda seçenekli çalışma yapan bakanlık, arazilerin satışını yasal değişiklikle formüle etmeye çalışıyor. Bakanlık, CHP ve MHP'nin destek vermesi olasılığına karşı Anayasa değişikliği üzerinde de duruyor.
AK Parti, geçtiğimiz yasama döneminde rafa kaldırdığı 2b düzenlemesini küresel kriz nedeniyle yeniden gündeme taşımayı planlıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı, küresel krize karşı önemli bir kaynak olarak görülen 2b düzenlemesiyle ilgili seçenekli bir çalışma yaptı. Bakanlık, orman arazilerine ilişkin hukuksal durumu incelemeye başladı. Anayasa değişikliği ve yasa değişikliği olarak yürütülen çalışma ile 25 milyar dolarlık gelir elde edilmesi öngörülüyor.
Hükümetin üzerinde durduğu yasa değişikliği ile satış formülüne göre, Anayasanın 170. maddesi, 31. Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılmasının yasayla düzenlenmesi öngörülüyor. Bakanlıkta yasa değişikliği formülüyle yapılan çalışmaya göre, orman kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan
yerlerin Hazine adına tescil edilmesi ve bu işlemle Maliye Bakanlığı emrine verilmesi düşünülüyor. Maliye Bakanlığı da, bu arazileri rayiç bedel üzerinden satacak. Ancak yasa değişikliğiyle ancak 1981 yılı öncesinde orman niteliğini kaybetmiş arazilerin satışı yapılabilecek, daha sonra orman niteliğini kaybeden arazilerin durumu ise tartışılıyor.
Anayasa değişikliği formülünde de AK Parti, 1981 yılından bu yana 27 yıl geçtiğine dikkat çekerek, bu tarihten sonra orman niteliğini kaybeden arazilerin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle bir anayasa değişikliği ile bugüne kadar orman niteliğini kaybeden arazilerin satışının yapılması değerlendirilirken, bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Ancak CHP ve MHP'nin desteği olmadan bir anayasa değişikliği mümkün gözükmüyor. İki partinin destek vermemesi durumunda, yasa değişikliği
ile satış formülünün gündeme getirilebileceğine dikkat çekiliyor. Ancak Anayasa'da orman arazilerinin satışı ile ilgili herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle yapılacak düzenlemenin iptal edilmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.
Hükümet, geçen yasama döneminde 25 milyar dolar gelir elde etmeyi planlayarak, Anayasa'nın ormanların korunmasını düzenleyen 169 ve 170. maddelerinde değişiklik yapmış, orman vasfını kaybeden arazilerin satışı öngörülmüştü. AK Parti, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği düzenlemeyi bazı değişiklikler yaparak TBMM'den geçirmişti. Sezer'in anayasa değişikliğini ikinci kez veto etmesi üzerine düzenleme askıya alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER