Gündem
  • 31.8.2019 22:06

İBB mağdurlarına güzel haber: İşten kovulanlar iade davası açarsa geri dönerler

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, CHP idaresine geçtikten sonra haksız yere işten çıkarılan İBB mağdurlarının, dava açmaları durumunda işlerine geri dönebileceklerini söyledi.

 Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından haksız bir şekilde işten atılanların kanuni haklarını ve yapmaları gerekenleri yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki İmamoğlu yönetimi tarafından İşten çıkartılanların sayısı 3000’ü geçti. Bu toplu işten çıkarmadır.” diyen Zengin şöyle devam etti: “Sayın İmamoğlu ve sözcüsü, iki seçim arasında alınanlardan bahsediyor. Topluma, ‘Bunları Ak Parti’nin son anda getirdiği adamlar oldukları için işten attım!’ izlenimi vermek istiyor. Oysa durum bu değil. Sözcüsü’nün attığı twitin altına yapılan çok sayıda yoruma bakarsanız, işçiler, 9 yıldır, 10 yıldır, 19 yıldır orada çalıştıklarını belirtiyorlar. Durum da budur. Bu konu şundan dolayı özellikle önemlidir: İşe iade davası açılabilmesi için en az 6 ay çalışmanın olması şarttır.”

İşten çıkarmalar hukuka aykırı, yapılması gereken...

Tarkan Zengin, İmamoğlu tarafından işten atılan işçilerin hukuki haklarını ve yapabileceklerini de şöyle anlattı:

“İşten çıkarılan emekçilerin hukukî hakları var. İş kanununa göre işverenin, işten çıkarmalarda işten çıkarmayı geçerli bir sebebe dayandırması, (4857/18. md), fesih bildirimini yazılı olarak yapması, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi zorunludur. (4857/19. md)”

Öncelikle 30 gün içinde arabulucuya başvurulmalı

Zengin şöyle devam etti:

“İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır.

(4857/20. Md)

İşveren haklı nedenle çıkardığını ispat etmek zorunda. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Dava ivedilikle sonuçlandırılır. İstinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir. (4857/20. md)”

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonucu işe iadedir

“İşverenin feshinin geçersizliğine karar verildiğinde,işçi bir ay içinde işe başlatılmak zorundadır. İşveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat öder.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

a) İşe başlatma tarihini,

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur.

Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. (4857/21. md)

Toplu işçi çıkarma

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı toplu işten çıkarmadır. Bu toplu işten çıkarmalarda:

“En az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

Bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

(4857/29. md). Ortadaki gerçekler, işçilerin işe iade edilmelerinin hukuki olacağını göstermektedir.”

 Aydın Şen yeniakit.com.tr

İLGİLİ HABERLER