Eğitim
  • 13.5.2004 14:07

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ANKARADA MASAYA YATIRILIYOR

UĞUR ALICI ANKARA -Türkiye'deki 23 üniversitenin ilahiyat fakültelerinin dekanları Ankara'da buluşarak, ilahiyat fakültelerini masaya yatırıyorlar. Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı 'İlahiyat Fakülteleri 10. Dekanlar Toplantısı' iki gün sürecek ve son gün yani yarın toplantı sonunda ortak noktada kabul edilen görüşlerle ilgili bir bilidiriyi kamoyuna sunacaklar. İlahiyat fakültelerinin misyonu üzerinde fikir alışverişinde bulunulup, bu fakültelerin rollerinin sorgulanacağı toplantının açılışı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mualla Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk, evrensel dinler arasında yer alan İslam dini konusunda uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilmek durumunda olduklarının altını çizerek, Türk tarihinden gelen güçlü miras sonucu din adamlarının bu ihtiyaçlara çözüm bulabileceklerini belirtti. Din eğitimide gereken kıstasları Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hutbeyi yapacak olanlar, liyakata, bilimsel niteliğe ve özel yeterliliğe sahip olmalılar'' sözleriyle açıklayan Selçuk, bu toplantıda bu kıstaslara cevap aranacağının altını çizdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun son kapanış konuşması yapması beklenen İlahiyat Fakülteleri 10. Dekanlar toplantısında, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusrat Aras bir konuşma yaparak, ilahiyat dekanları toplantısının YÖK Yasa Tasarısı'nın TBMM'de kanunlaştığı saatlere denk geldiğini ve bunun ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Aras, bu konuda, ''Eğitimi dinselleştiren bir yasa yapılıyor mu yapılmıyor mu asıl önemli olan bu'' diyerek, toplantıda cevap aranacak sorulardan bir kaç örnek verdi. Aras, toplumda herkesin kafasını karıştıran konular bulunduğunu belirterek, ''Hurafe ile dini gerçekleri birbirinden ayırtetmeliyiz. İslam dininde yenilikler olmalı mı, vatandaş bu konularda ne düşünüyor, ne yaparsak din siyasallaşmaz?'' dedi. Toplantıya ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fayda, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Kırca ve Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı bir panel düzenlenecek. Paneli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mualla Selçuk yönetecek. Öğleden sonra ise toplantı için Ankara'ya gelen dekanların katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek. İkinci gün öğleden önce toplantının sonuç bildirgesi için çalışacak dekanlar, öğleden sonra ise kapanış oturumunda biraraya gelecekler. İlahiyat Fakülteleri 10. Dekanlar toplantısına Çukurova, Ankara, Uludağ, Onsekiz Mart, Gazi, Dicle, Fırat, Atatürk, Asman Gazi, Süleyman Demirel, İstanbul, Marmara, Dokuz Eylül, Sütçü İmam, Erciyes, Selçuk, İnönü, Karadeniz, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Cumhuriyet, Harran ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri'nin ilahiyat fakültelerinin dekanları katılıyor.

İLGİLİ HABERLER