Bilim
  • 1.4.2003 10:51

İLK ROBOTU TÜRKLER YAPMIŞ

BİLGİN ŞAŞMAZ ANKARA - Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Bilgisayar Bölüm Başkanı Yalçın Özkan, robot oluşturulması fikrinin tarihte ilk defa 'El Cezeri' olarak bilinen Türk bilim adamı tarafından ortaya atıldığını ve aynı bilim adamının robot konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Özkan, Ayhaber adlı dergideki yazısında, robotlar hakkında bilgi verdi. Yazısında teknolojik gelişmelerden robotların aldığı payı dile getiren Özkan, tarihte ilk robot yapma fikrinin bir Türk bilim adamı tarafındoan ortaya atıldığını belirtti. Batı dünyasında adı 'El cezeri' olarak bilinen 1200'lü yıllarda Diyarbakır'da Artuk Türkleri Sarayı'nda yaşayan Bediü'z-Zaman Ebu'l-İz İsmail bin Er-Razaz El Cezeri adlı Türk bilgininin 'ilk sibernetik bilgini' olarak kabul edildiğini kaydeden Özkan, El Cezeri'nin sadece otomatik makinalarla ilgili kuramsal bilgileri ortaya atmakla yetinmeyip, bir mühendis olarak bu konuda çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Dönemin hükümdarının, El cezeri'nin yaptığı mekanik araçlara hayran olması üzerine, robotlarla ilgili yapılan çalışmaları resimleterek bir kitapta toplattığının altını çizen Özkan, böz konusu kitabın 'Kitab-ül Camii Beyn-el ilmi vel-amel En Nafi-i fi Sınaat-il hiyel' olduğunu belirtti. Arapça yazılan kitap, 1973 yılında İngilizce'ye çevrilerek basılmış.

İLGİLİ HABERLER