Gündem
  • 26.9.2021 10:35

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilahiyat tepkisi

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ve İstişare Kurulu tarafından, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İmam Hatip okulları ile İlahiyat Fakültelerine yönelik sözlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kişisel ve mevzî birtakım yanlış ve eksikleri, abartarak bu kuruluşların tamamına mâl etmeyi vahim bir hata olarak görmekteyiz." denildi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İmam Hatip okulları ile İlahiyat fakülteleri ile ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Bizler İsmailağa Camiası olarak, bu ülkede devleti ve milleti ile uyum içerisinde 150 küsur yıllık geçmişe sahip bir cemaatiz." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Gerek başımızdaki büyükler gerekse camia mensupları siyasi, iktisadi ve devletle olan münasebetlerde bugüne kadar birlik ve beraberliğimizi bozacak hiçbir oluşumun içinde asla bulunmamıştır. Ayrıca ehl-i sünnet ve’l-cemaat inancına hizmet eden her kişi ve kuruluşun da yanında olmayı kendisine şiar edinmiştir." denildi.

İmam Hatip okulları ile İlahiyat fakültelerinin kuruluşunda çekilen sıkıntılara dikkat çeken vakıf yetkilileri, "Dinimizi ayakta tutabilmek için bin bir zahmet ve sıkıntılarla kurulmuş olan İmam Hatip liseleri, İlahiyat fakülteleri ve bu alanda hizmet veren kuruluşların da hep yanında bulunmaya ve desteklemeye özen göstermiştir." dedi.

'Vahim bir hata'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine değinilen açıklamada, "Kişisel ve mevzî birtakım yanlış ve eksikleri, abartarak bu kuruluşların tamamına veya hizmet eden kıymetli âlim ve bilim adamlarına mâl etmeyi vahim bir hata olarak görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Bazı ilahiyatçıların İslam ile bağdaşmayan görüşlerini İlahiyat kürsülerinden söyleme fırsatı bulduklarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak bunun yanında; dini sahada etkili ve yetkili Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin ve akademisyenlerden pek çoğunun tutum ve davranışları bizi ve halkımızı son derece endişeye sevk etmektedir. İlahiyat kürsülerinde ahkâm keserek; bazı ayetlerin Kur’an’da olmaması gerektiğini savunan, Musa (Aleyhisselâm) ile Hızır (Aleyhisselâm) arasında geçen ayetleri Kur’an’a sokulmuş hikâyeler olarak lanse eden, kabir azabını yok sayan ve benzeri gibi daha onlarca Nass’ı inkâr edenleri kınamamaları ve hatta görmezden gelmeleri bizi ve Müslüman halkımızı kendilerine karşı itimatsızlık ve ümitsizliğe sevk etmektedir."

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden sonra İsmailağa Cemaati'nin de hedef alındığı vurgulanan açıklama, "Camiamızın resmi temsilcisi İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, özelde de İstişare Kuruludur. Bunun dışında camiamız adına bizleri bu iki merciden başka temsil eden bir kişi veya kuruluş mevzu bahis değildir." ifadeleri ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER