Ekonomi
  • 28.9.2008 11:25

İŞTE, ABD'Yİ BÜYÜK KRİZDEN KURTARACAK PAKET!

WASHINGTON - Kurtarma paketinin yarın, önce Temsilcileri Meclisinde, ardından da Senatoda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
     Paketin yürürlüğe girmesinde, Kongrede çoğunluğu oluşturan Demokrat üyeler kritik oy hakkına sahip bulunuyorlar.
     700 milyar dolarlık kurtarma paketi Hazinenin, bankalar ve diğer yatırımcıların elindeki hacizli ipotek alacağı ve konut kredisi destekli menkul kıymetleri satın almasını, daha sonra da bu hacizli ipotek alacaklarını, en iyi fiyattan satmasını içeriyor.
     Ellerindeki hacizli ipotek alacaklarından kurtulan sıkıntıdaki bankalar ve yatırım kurumları, yeni krediler oluşturarak, hem yeni finansman imkanı bulabilecekler, hem de piyasaya yeni kredi imkanı sunabilecekler.
     Yeni pakete göre, iflas etmiş ya da zor duruma düşmüş mali kurumların üst yöneticileri ile işten çıkartılan yöneticilere, sınırlı bir kıdem tazminatı paketi sunulacak.
     Hükümet kurtarma paketi karşılığında, yardımda bulunduğu şirketlerden hisse senedi satın alarak, vergi mükelleflerine, bu şirketlerin gelecekteki karlarını paylaşma imkanı getiriyor.
     Kurtarma paketinin zor durumdaki ev sahiplerine de, evlerini haciz etmek yerine, daha uygun konut kredisi ödeme koşulları sağlanması koşulu ise çoğunluğu Demokratlardan oluşan Kongrede henüz tartışılıyor.
     700 milyar dolarlık kurtarma paketinde, ilk olarak 350 milyar dolar serbest bırakılacak. Eğer Kongre, programın iyi sonuç getirmediğine inanması durumunda, 350 milyar dolarlık ikinci dilimi bloke edebilecek.
     Bu arada ABD Başkanlık seçimleri iyice yaklaşırken, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, paketi desteklemeyebileceğine de dikkat çekiliyor.

İLGİLİ HABERLER