Gündem
  • 3.9.2013 13:29

İşte BÇG Şeması

Şemada, BÇG karargâhının; Komuta Harekat Merkezi’nde yer aldığı ve Karadayı’nın sorumluluğunda bulunduğu net olarak görülüyor.

28 Şubat ‘postmodern’ cuntacılarının yargılanmasına dün Ankara Adliyesi’nde başlanırken cuntacıların faaliyetlerini çatısı altında yürüttükleri Batı Çalışma Grubu’na (BÇG) ilişkin önemli belge ve bilgilere ulaştık.

BÇG’NİN MERKEZİ GENELKURMAY BİNASINDA ÇIKTI

28 Şubat davasının bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın, “Varlığını bilmiyorum, böyle bir şey kurulmadı” diyerek inkar ettiği karanlık yapılanmanın faaliyet alanıyla ilgili şemaya ilk kez Akit ulaştı. BÇG’nin, Karadayı’nın bizzat kendisinin de görev yaptığı Genelkurmay Karargâhı’nda üst düzey güvenlikli bir odada kendisine bağlı olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

SÖZDE ‘KARARGÂH’ KOMUTA HAREKAT MERKEZİ’NDE

Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi (SKKHM) olarak tanımlanan ve içerisinde iki daire başkanlığının bulunduğu katta faaliyet gösteren BÇG merkezinin diğer salonlardan çok farklı olarak özel kapılar ve üst düzey güvenlikle korunduğu öğrenildi.

İÇ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞMIŞ
Ulaştığımız şema ve krokilerden BÇG’nin İç Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ağırlıklı görevi sınır ötesi operasyonları koordine etmek olan İç Güvenlik Plan Şube Müdürlüğü bünyesinde ikiz bir görev olarak oluşturulduğu anlaşılıyor.

SORUMLULUK KARADAYI’DA

Ayrıca karanlık BÇG yapılanmasında sorumluluğun; Plan Şube Müdürlüğü, İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı (Çetin Doğan), Genelkurmay İkinci Başkanlığı (Çevik Bir) aracılığıyla bizzat Genelkurmay Başkanı Karadayı’ya uzandığı görülüyor.

SORUMLULUĞU PAYLAŞMAYA ÇALIŞMIŞLAR

28 Şubat davasını görecek mahkeme heyetine de ulaştığı sanılan belgelerden çıkan bir diğer sonuç ise, cuntacıların üzerlerindeki sorumluluğu dağıtmak amacıyla birtakım faaliyetler içerisine de girmişler. Bu maksatla Genelkurmay’a bağlı bütün daire, şube başkanlıkları ile müdürlüklerden birer BÇG temsilcisi talep edilmiş. Söz konusu birimler ‘tepeden’ gelen bu isteğe uymak zorunda kalırken, bu temsilcilerden birçoğunun BÇG içerisinde sembolik olarak bulundukları, yapılanmanın karargâhına dahi giremedikleri belirtiliyor. BÇG’de kilit isim Çetin Doğan- BÇG ile ilgili hazırlandığı anlaşılan şemadan, karanlık yapılanmanın faaliyetlerinin icra ve koordinesinde kilit merkezin Orgeneral Çetin Doğan yönetimindeki Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı olduğu anlaşılıyor. BÇG faaliyetlerine doğrudan destek veren başkanlık ve komutanlıklar ise; İstihbarat Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı (Korgeneral Engin Alan Yönetiminde), Genelkurmay Personel Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterliğe bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı (Kurmay Albay Hüsnü Dağ başkanlığında) olarak sıralanıyor.

İşte ‘karargâh’- SKKHM çatısı altındaki İç Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Plan Şube Müdürlüğü ile ikiz ‘görev’ olarak oluşturulan BÇG, koridorun sonunda özel kapılarla korunan üst düzey güvenlikli bir salonda faaliyet göstermiş.

YENİAKİT

İLGİLİ HABERLER