Gündem
  • 24.6.2019 15:33

İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı! Anket sonuçları açıklandı!

Bazı Arap ülkelerinde yapılan bir ankette, dünya liderleri arasında en çok güvenilir lider yüzde 51 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Arap ülkeleri arasında yapılan bir ankette, Arap gençlerinin, dünya liderleri arasında en olumlu ve güvenilir bulduğu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

Arap ülkeleri arasında yapılan bir ankette, Arap gençlerinin, dünya liderleri arasında en olumlu ve güvenilir bulduğu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesi, BBC'nin Arap kesimi ve Princeton Üniversitesi'nde 25.000 kişinin katıldığı bir araştırma ağı olan Arb Parometer'in yürüttüğü bir anketin sonuçları hakkında bir haber yayınladı.

Haber, anketin 18-29 yaşları arasındaki Arap dünyasının yüzde 52'sinin ülkelerinden göç etmek istediğini gösterdi.

Anket çalışması, dini liderlikte güvensizlik düzeyinde bir artış olduğunu ve 2012-2014 yıllarında kendini dindar bulmayanların oranını yüzde 11 iken, bu yıl bu oranın yüzde 18'e çıktığı ortaya koydu.

İlk sırada Erdoğan var

Habere göre, ankete katılan Arap gençlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika ve dine olan bakışını olumlu ve güvenilir bulanların yüzde 51 civarında olduğu, Erdoğan'ı ise yüzde 28 oranıyla Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin'i de yüzde 12 oranla ABD Başkanı Trump'ın takip ettiği gözlendi.

Araştırmaya Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Filistin, Fas, Libya, Lübnan, Tunus ve Yemen vatandaşları katıldı. Ankete katılan ülkelerin çoğunda, ABD'ye yönelik şiddetin bölgede yaşananların bir sonucu olduğunu söyledi.

Bu düşünce Lübnan, Filistin ve Yemen'de daha belirgindi. Cezayir, Ürdün, Libya, Filistin ve Sudan'dan gelen katılımcılar, ülkelerinin diktatörlüğe doğru ilerlediğini, 10 Cezayirli'den ve 10 Sudanlı'dan dördü ülkelerindeki seçimlerin ne özgür ne de adil olmadığını söyledi.

Tunus'ta El Nahda'ya güven 2011'den bu yana yüzde 24'e, 2012'den beri Ürdün'de yüzde 21'e ve 2013'ten beri Fas'ta yüzde 20'ye düşmüştür. Kadın hakları düzeyinde, katılımcıların çoğu eşlerinden boşanma haklarını desteklemektedir.

Göç konusu

Anket yapılan ülkelerde, ankete katılan kadınların yüzde 91'i kadınların başkanlığı yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi; ancak aynı marjın erkeklerin siyasi liderlikte kadınlardan daha iyi olduğunu söyledi.

Göçe gelince; Cezayir, Ürdün, Mısır, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus'tan gelen 18-29 yaş grubunun yüzde 52'si, 2016'ya göre yüzde 10 artışla göçmen olduğunu düşünüyor. 30 yaş ve altındaki Faslı gençlerin ülkelerinden ayrılma isteği var, ve yüzde 70'i ayrılmayı düşünüyor.

Ürdün, Sudan ve Iraklıların üçte biri göç etmeyi düşünüyor. Avrupa, Kuzey Afrikalılar için ilk tercih, Mısırlı, Sudanlı ve Yemenliler, Körfez devletlerini tercih ediyor. Kuzey Amerika, Ürdünlü ve Lübnanlılar için ilk tercihtir.

Cezayirli, Sudanlı, Tunusluların yüzde 40'ı, Iraklıların, Faslı ve Yemenlilerin yüzde 38'i resmi belgeler olmadan seyahat etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ruh sağlığı açısından Irak'ta yüzde 43, Tunus'ta yüzde 40 ve Filistin'de yüzde 37 psikolojik stres yaşadıklarını söyledi. Çalışma, iyi bir yaşam sürmeyen kadınların ve katılımcıların psikozlarından etkilendiğini göstermiştir.

İLGİLİ HABERLER