Sağlık
  • 24.10.2008 07:01

İŞTE ERKEKLERİN KABUSU ERKEN BOŞALMANIN ÇÖZÜMÜ!..

Türk erkeklerinin yüzde 70'inin erken boşaldığını ifade eden Dr. Cem Keçe; "Bu sorunu her erkek aynı şekilde yaşar gibi görünse de farklı nedenden kaynaklanan 10 tipi vardır. Önemli olan kişinin hangi tip sorunu yaşadığını bilmesidir”dedi.
Cinsel Sağlık Derneği Başkanı (CİSED) Uzman Psikolojik Danışman Dr. Cem Keçe; "Erken boşalmayı hemen her erkek aynı şekilde yaşar gibi görünse de aslında erken boşalmanın her biri farklı nedenden kaynaklanan 10 tipi vardır. 4'ü fiziksel nedenli, 5'i psikolojik ya da ilişkisel nedenli ve 1 tanesi de diğer bir cinsel fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği karışık tip olmak üzere inceleyeceğimiz erken boşalma çeşitleri özellikle klasik ve geleneksel yöntemlerin sonuç vermemesini anlamada bizi aydınlatacak bir sınıflama olacaktır" dedi.
ETKİLERİ ÇOK KARMAŞIK
Psikolojik ve ilişkisel nedenlerin oldukça karmaşık ve birbirine bağlı olduğunu o nedenle bunları iyi anlamak gerektiğini belirten Keçe sözlerini şöyle sürdürdü "Erken boşalmanın sadece nedenleri değil, etkileri de karmaşıktır. Erken boşalma erkeğin öz saygısı, cinsel yaşantısı ve ilişkisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilir. Kişi öfke, aşağılanma, hayal kırıklığı, kızma, yetersizlik, utanç ya da suçluluk doğuran eski deneyimlerini ve egosunu rahatsız eden birçok özrünü bilinç dışına itmekle kalmaz, bunları hiç yaşanmamış gibi de algılayabilir.
ANLAMI ÜZERİNE DÜŞÜNÜLMELİ
Günahkârlık, suçluluk, bedel ödeme, kendini cezalandırma, kapalılık, saldırganlık, derin endişe, zevk ve yetenek etrafındaki çatışmaları gizlemek için erken boşalmanın ne anlam ifade ettiği mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
BİR ÇEŞİT CEZALANDIRMA
Çünkü erken boşalan erkek, bilinç dışı olarak, hem kendini hem de partnerini cezalandırıyor olabilir. Ayrıcı tıpkı bir döngü gibi, bu etkiler erken boşalma sorununun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle erkeğin hangi tip ya da tiplerde erken boşalmaya sahip olduğunu belirleme boşalma refleksini kontrol etmede özel ve etkili yaklaşımların geliştirilmesi için önem arz eder."
EN YAYGIN TiPLER
Dr. Cem Keçe en yaygın boşalma tipleri hakkında da şu sıralamayı yaptı:
Özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma.
Psikolojik streslere bağlı erken boşalma.
Karışık tip erken boşalma (genellikle sertleşme sorunları gibi başka bir cinsel işlev bozukluğu ile birlikte görülen erken boşalma)
Psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalmadır. Daha sonra en yaygın olanlar ilişki stresine bağlı erken boşalma, psikolojik sisteme bağlı erken boşalma, nörolojik sisteme bağlı erken boşalma ve fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma (genellikle prostat iltihaplanması)' dır. Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma ve ilacın yan etkisine bağlı erken boşalma ise daha nadirdir"
Dr. Keçe erkeklerin hayatını tehdit eden bu sorunun tedavisinin de tiplerine göre yapıldığını belirtti. Keçe, “Erkeğin sorununun çözümü için doktordan yardım istemesi önemli. Bilinçli ve istekli davranırsa sorun da kısa sürede tedavi edilebilir”dedi.
TANI KOYMA SÜRECi ÖNEMLi
Erken boşalmaya tanı koyma sürecinin önemine dikkat çeken Dr. Cem Keçe; "Kişiyi ilk önce ömür boyu olan ve daha sonra sonradan kazanılmış olan erken boşalma tiplerine göre değerlendirmek gerekir" dedi. Keçe erken boşalmanın 4 tipini ise şöyle sıraladı:
4 ANA SORUN
Nörolojik sisteme bağlı erken boşalma.
Özgüven eksikliğine bağlı erken boşalma.
Psikolojik sisteme bağlı erken boşalma.
Psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan erken boşalma (ki bu ömür boyu süren erken boşalma tipini ifade eder).
DİĞER 6 TİP
Keçe geri geri kalan 6 tipi de şöyle sıraladı:
Fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma.
Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma.
İlacın yan etkisine bağlı erken boşalma.
Psikolojik streslere bağlı erken boşalma.
İlişki stresine bağlı erken boşalma.

İLGİLİ HABERLER