Ekonomi
  • 3.8.2022 23:58

İşte tahliye taahhütnamesinin 10 püf noktası

Evini kiralamak isteyen ev sahipleri, kiracılarının istediği zaman evlerini terk etmelerini sağlamak için yeni bir yönteme başvurmaya başladı. Tahliye taahhütnamesi atık ev sahiplerinin gözdesi oldu.

Ev yapmak için arsa yok, kentsel dönüşüm hızlandı, yeni evlerin yapılması için geçecek sürede kalacak ev yok, yeni ev yapılmıyor, inşaat girdi maliyetleri arttı. Tüm bunlar yeni ev üretilmesinin önünde engel olarak dururken, konut fiyatları ve dolayısıyla ev kiraları da yükseldi.

Bu ortamda ev sahipleri kiracıları ile sorun yaşamak istemiyor. Evini kiraya veren kiracısını kolayca çıkartmak istiyor. Kiralar daha da arttığında içerideki kiracısı da bu artışa boyun eğmezse değiştirebilmek istiyor. Bu nedenle ev sahipleri kira taahhütlerine sarıldı ve eksiden pek de duymaya alışkın olmadığımız bu sözcük hayatımıza hızlıca girmiş oldu.

Konunun uzmanı tahliye taahhütnamesi konusuna açıklık getirdi

Peki nedir bu tahliye taahhütnamesi? Ev sahibine kiracıyı nasıl bağlar? Yasal mıdır? Cayma hakkı var mıdır? İyi niyetli midir? Kötü niyetli midir? Tüm bu soruların cevaplarını Avukat  Burak Önder, Ensonhaber okurları için şöyle yanıtladı:

 

Tahliye taahhütnamesinin 10 püf noktası #1

 

Kiracı belli bir tarihte evi boşaltır

"Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı sözleşmedir.

Tahliye taahhüdü imzalatma sayısı arttı

Uygulamada özellikle bu son dönemde evi kiralayan kiracıya, emlakçıların tahliye taahhüdü imzalattığını veya ev sahibinin kiracıdan tahliye taahhüdü istediğini görmekteyiz. Bunun temel sebebinin yükümlülüklerini yerine getiren kiracıyı kiralanan yerden tahliye ettirmenin zor olması olarak düşünmek mümkündür."

Tahliye taahhütnamesinin 10 püf noktası:

1- Düzenli kirasını ödeyen 10 sene çıkartılamaz

Bilindiği üzere hukuk sistemimizde genel itibariyle kiracının hakları korunmaktadır. Buna örnek olarak kira sözleşmesinin sonlandırılmasına karar veren tarafın kiracı olduğu, düzenli olarak kirasını ödeyen kiracının 10 sene evden çıkartılamayacağı gösterilebilmektedir.

2- Taahhütte yazan tarih kiracının çıkış tarihidir

İşte böyle bir durumda taşınmazı kiralayanın tahliye taahhütnamesi alması, kiralayan kişiye taahhütnamede yazan tarihte kiracıyı taşınmazdan çıkartabilmek için bir takım haklar sağlamaktadır.

Taahhütnamede yazan tarihte hâlâ evi boşaltmamış olan kiracıya karşı, kiralayan 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava açabilir veya icra yoluna başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir.

3- Taahhütte tüm detay belirtilmeli oyksa geçersiz olur

Tahliye taahhüdü yazılı olmak zorunda olup, bazı şekil şartları vardır. Şöyle ki tahliye taahhütnamesinde kiralanan yerin neresi olduğu, kiracı ve kiraya verenin kimler olduğu, kira sözleşmesinin tarihinin ne zaman olduğu belirtilmeli ve ayrıca tahliye edilecek günün açık açık gün ay yıl şeklinde net bir tarihle yazılması gerekmektedir.

5- Amaç daha kısa süreli daha yüksek kira almak

Günümüz ekonomik şartlarında kiraların sürekli yükselmesi ile mülk sahipleri hali hazırda bulunan kiracıları çıkartmak istemekte olup, taşınmazlarını daha kısa süreli ve daha yüksek fiyatlara kiraya vermek isteyebilmekte.

6- Tahliye taahhüdü kiracının kendi isteğiyle verilmesi gereken bir evrak

İşte böyle durumlarda kiralamaya gittiğinizde “yalnız bir de bu taahütnameyi imzalayalım” imajıyla karşılaşmanız mümkün. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında kiracılar imzaladıkları taahhütnamenin geçersiz olduğunu bir yıl içerisinde ileri sürebilmektedirler. Çünkü tahliye taahhütnamesi kiracının özgür iradesiyle verilmiş olmalıdır.

7- Tahliye taahhüdünü imzalamak zorunda değilsiniz

Kiralayanın böyle bir sözleşme talebi olması kiracının bu talebi yerine getirmesi zorunluluğunu doğurmaz.

8- Bir yıl içinde iptal etme hakkınız var

Hile, korkutma veya tehdit gibi nedenlerden ötürü imzalanmış olan taahhütname ispat edildiği andan itibaren geçersiz hale gelir fakat dikkat edilmesi gereken nokta bir yıl içerisinde iptal edilmeyen taahhütname artık geçerli sayılacaktır.

9- Atılan tarihe dikkat

Bir diğer konu ise tahliye taahhütnamesindeki tarihin kiralama sözleşmesinden sonraki bir tarih olması gerektiğidir. Çünkü tahliye taahhütnamesinin kiralanan yerin tesliminden sonra düzenlenmesi gerekmektedir. Yargıtayca kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü aynı gün düzenlenmişse tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılacaktır. Bu şartın olmasının sebebi kira sözleşmesi yapılırken tahliye taahhütnamesinin imzalanmasının şart koşulmasını önlemeye çalışmaktır.

10- Tarih boş bırakılmış ise

Ama tarih kısmı boş bırakılarak imza attırılan kiracı, hukuken bunu göze almış sayılacağından sorumlu olacaktır ve sözleşmenin geçersizliğini ispatlamakla yükümlüdür.

İLGİLİ HABERLER