Gündem
  • 31.7.2008 00:00

KARAR 229. MADDE UYARINCA OLUŞTU

Alınan bilgiye göre, Başkan Haşim Kılıç dışındaki 10 üye, AK Parti'nin ''laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği'' yönünde görüş ortaya koydu. Üyelerden 6'sı ''iddia edilen söz ve eylemlerin ağır olduğunu'' ileri sürerek partinin ''kapatılması''; 4'ü ise ''Hazine yardımından kısmen yoksun bırakılması'' yönünde irade ortaya koydu.
Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına kararını Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ''oyların toplanması'' başlıklı 229. maddesindeki üçüncü fıkrayı dikkate aldı. Üçüncü fıkra, ''Oylar dağılırsa sanığın (davalı parti) en çok aleyhine olan olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine daha yakın olan oya eklenir'' hükmünü içeriyor.
Anayasa'da 2001 yılında yapılan değişiklikle kapatma kararı verilmesi için en az nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyu aranıyor. 6 üyenin oyu ''kapatma kararı'' için yeterli olmadığından, bu oylar 4 üyenin oyuna eklenmiş sayıldı.

İLGİLİ HABERLER