Sağlık
  • 29.9.2014 15:03

Kargoyla ilaç gönderme devri mi başlıyor

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye'de ruhsatı bulunmayan ancak tedavi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle getirilen ilaçların uygun saklanmadıkları gerekçesiyle bozulduğunu ve bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığını açıkladı. Bu ilaçların yıllık 1 milyar TL ciroya ulaştığını belirten Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, "İmha edilen ilaçlardan hastalara verilenler oldu mu kendilerini uyardınız mı? TEB'in yeni uygulamasıyla kargoyla ilaç gönderme devri mi başlıyor? Neden eczacıları devre dışı bırakıyorsunuz?" diye sordu.
 

BAKANLIK TEB VE SGK İLE BU İLAÇLARI YURTDIŞINDAN GETİRTİYOR
Sağlık Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile yaptığı anlaşma gereğince, Türkiye'de bulunmayan ya da ruhsatı olmayan ilaçlar TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilerek hastaya ulaştırıldığını anımsatan Umut Oran, Sağlık Bakanı'na şu soruları yöneltti:
 

BU İLAÇLARIN YILLIK CİROSU 1 MİLYAR TL'YE Mİ ULAŞTI?
"Söz konusu ilaçları hangi şirket/şirketler, ecza deposu aracılığıyla yurt dışından temin etmektedir? Son 10 yıl içinde bu iş için hangi şirketlerden yararlanılmıştır, bu şirketlerin tam adları, ticari unvanları nedir? Bu ilaçlarda kâr marjı nedir, bu işten kimler, hangi kurumlar para kazanmakta mıdır? Bu ilaçların yıllık cirosunun 1 milyar TL'ye ulaştığı bilgisi doğru mudur?"
 

18 FİRMA DAHA İZİN ALDI
"Türkiye'de ruhsatı olmadığı için yurt dışından ilaç ithal edilmesi amacıyla 18 firmanın bakanlığınızdan izin aldığı bilgisi doğru mudur, bu şirketlerin isimleri, ticari unvanları nedir?"
 

BOZULDUĞU İÇİN İMHASINA KARAR VERİLDİ
"Bu ilaçları yurt dışından getiren şirket/şirketler hakkında bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir soruşturma var mıdır, varsa sonucu ne olmuştur, verilen ceza var mıdır, bu cezalar nelerdir? Bu şekilde yurtdışından getirilen ancak saklanma koşullarına uygun olmadığı için bakanlık müfettişlerinizce bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığı duyumu doğru mudur? İmhası istenen söz konusu ilaçlarla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma yaptınız mı, yaptıysanız sonucu ne olmuştur? Bu ilaçların isimleri nelerdir?" Bakanlık soruşturması sonrasında firma hatasından kaynaklanan durum nedeniyle başka firmalara ithal ilaç dağıtım izni verdiniz mi, verecek misiniz?
 

BOZULAN İLAÇLAR HASTALARA VERİLDİ Mİ, KENDİLERİNİ UYARDINIZ MI?
"Saklama koşulları uygun olmadığı saptanan söz konusu ilaçlardan hastalara verilenler var mıdır? Bu hastalara tek tek ulaşılıp bu ilaçların kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı mı, bu ilaçlar kullanıldıysa ne tür tedavi önlemleri aldınız? Söz konusu firma tarafından getirilen başka (anlaşma dışı) ilaçlar da var mıdır? Anlaşma kapsamındaki/dışındaki bu ilaçların yurt dışından getirilmesi ve saklanmasında gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı nasıl kontrol edilebiliyor? Bakanlık hangi aşamada bu ilaçlara doğrudan müdahil olabilmektedir?"
 

ECZACILAR NEDEN DEVRE DIŞI?
"Bu şekilde ilaç getirtilmesi işleminde eczaneler neden devre dışı bırakılıyor? 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun EK 7'nci maddesinde bir düzenleme yapmak suretiyle bu işlemlerin doğrudan eczaneler vasıtasıyla yapılması sağlanamaz mı?"
 

ECZACIYA NEDEN BRÜT YÜZDE 6 VERİLECEK?
"TEB'in son uygulamasıyla irtibat noktasına çevrilmesine rağmen eczanelerin bu işten sağlayacağı hizmet geliri için net bir meblağ yazmak yerine, neden brüt yüzde 6 gibi muğlak bir ifade yer aldı? Yüzde 6'lık hizmet bedelinden kesilecek olan masraf kalemleri ayrı ayrı olarak nedir ve oransal olarak ne kadarı kesilecektir? Eczacılar bu işlemden ne kadar net ücret alacaklardır?"
 

KARGOYLA İLAÇ GÖNDERME Mİ BAŞLIYOR?
"Bürokratik işlemlerinin 24 bin eczane tarafından yapılacağı bu yeni ithal ilaç uygulaması, "kargoyla ilaç gönderme" gibi tehlikeli bir uygulamayı yaşama geçiriyor mu? Dev ilaç firmaları bundan böyle Türkiye'de hastalara kargoyla ilaç göndermeye mi başlayacak?"
 

KARGODA 'SOĞUK ZİNCİR' NASIL SAĞLANACAK?
"Kargoyla ilaç göndermede "soğuk zincir" nasıl uygulanacak, ilaçların kargoda taşınması sırasında bozulmaması nasıl sağlanacak?"
 

EŞDEĞER İLAÇ FİYATI YÜZDE 120 Mİ ARTIRACAK?
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim 2014'den itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) eşdeğer ilaç uygulaması için yeni bir fiyat hesaplaması getirdi. Mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi tedavi gruplarındaki ilaçlar için hastalar bundan sonra daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecek. 15 etken madde ile başlayacak olan bu uygulamanın kısa bir süre sonra tüm ilaçları kapsayacağı belirtilmektedir. SGK'nın belirlediği 15 eşdeğer grupta toplam 218 ilaç bulunduğu belirtilmesi karşısında bu uygulamanın genişletileceği bilgisi doğru mudur? SGK bu uygulama için bakanlığınıza danıştı mı? SGK'ya tabi hastalar yüzde kaç fiyat farkı ödeyecek? Hastanın reçeteli ilacı için ödeyeceği fiyat farkının yüzde 20 ila yüzde 120 arasında artacağı bilgisi doğru mudur? SGK'nın bu uygulaması kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi kronik rahatsızlıklarda vatandaşların tedavilerinde ihmale yol açmayacak mı?"
 

SUT TEDAVİYİ VURMAYACAK MI?
"SGK'nın bu uygulaması kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi kronik rahatsızlıklarda vatandaşların tedavilerinde ihmale yol açmayacak mı?"
 

İLGİLİ HABERLER