Ekonomi
  • 13.10.2005 11:18

KAT MÜLKİYETİNE GEÇMEYEN 2 MİLYAR CEZA ÖDEYECEK

Yapı kullanma izin belgesi alınmış ve tamamlanmış kat irtifaklı ana gayrimenkullere, l yıl içinde kat mülkiyetine geçirilme, yıllardan beri kat irtifakında olan gayrimenkullere ise 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçirilme zorunluluğu geliyor. Bakanlar Kurulu gündeminde bulunan ve önümüzdeki günlerde TBMM''ye sevkedilmesi beklenen Kat Mülkiyeti Kanunu''nda değişiklik yapan 25 maddelik Kanun Taslağı ile hem yıllardır kat mülkiyetine geçirilmemiş hem de bundan sonra yapılacak gayrimenkullerin durumu yeniden düzenleniyor. Taslak ile yapı kullanma izin belgesi alınmış ve tamamlanmış bulunan kat irtifaklı ana gayrimenkullerin, kat mülkiyetine geçirilmesi için yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren l yıllık süre veriliyor. Bu süre içinde gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her biri, kendisine ait her bağımsız bölüm için bin YTL idari para cezasına çarptırılacak Taslak, tamamlanmış olmasına rağmen, kat mülkiyetine geçirmediği, kat irtifakının yıllarca devam ettiği yapıların da 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçirilmesi mecburiyetini getiriyor. Bu ana gayrimenkullerde, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar, kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilecek. Belirtilen süre içinde kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgelerden eksik olanların tamamlanması yolunda gereğini yerine getirmeyenler, kendilerine ait her bağımsız bölüm için 2 bin YTL idari para cezası ödeyecek. (VATAN)

İLGİLİ HABERLER