Dünya
  • 18.5.2019 22:40

Katil İsrail fetva yayınladı!.. İslam'a göre İsrail'e lanet etmek haramdır

Kim olduğunu kimsenin bilmediği Mısırlı sözde imamın fetvası, İsrail hükümetinin bayram etmesine neden oldu...

İsrail hükümetinden fetva: İslam'a göre İsrail'e lanet etmek haramdır

İsrail hükümeti, İsrail'e lanet etmenin İslam fıkhına göre haram olduğu yönünde bir açıklama yayınladı.Bu sapıklığının şahidi de yalakası Mısırlı bir sözde din adamı..

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça Twitter hesabı üzerinden Mısırlı bir din adamının videosunu paylaştı.

Halid el Cindi isimli din adamı, videoda "İsrail isimli bir peygamberin bulunduğunu, bu nedenle İsrail'e lanet etmenin haram olduğunu" öne sürüyor.

Bakanlık, videoyu "İsrail'e lanet etmenin haram olduğunu biliyor muydunuz?" ifadesiyle paylaştı.
Kim olduğunu kimsenin bilmediği Mısırlı sözde imamın fetvası, İslami kesimlerle bırakın tepkiyi alaya alındı..
Müslümanlar burada bahis edilen İsrail'in İsrail devleti değil,Hazreti Musa'nın ümmeti olduğunu bildirdi..

Yerleştirilmiş video

İsrail, Hz. Yakup'un bir diğer ismi olarak kabul ediliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Yahudiler, Yakub aleyhisselamın on iki oğlundan türemiştir. Hazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, bunlara Beni İsrail, yani İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa, Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı. Sonra pişman olup tevbe ettikleri için, Yahudi denildi. Yahudi, doğru yolu bulucu demektir.

Yahudiler, Hazret-i Musa’ya çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehit etti. Hazret-i İsa’yı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. Bunları öldürmek için saldırdılar.

Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamı zehirlediler. Hazret-i Osman zamanında, fitne çıkararak, halifenin şehit edilmesine sebep oldular. Hurufiliği meydana çıkarıp, müslümanları parçaladılar. Asırlarca, Allah’ın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1918’de biten I.Cihan Harbinden sonra, din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır’da hahambaşı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslam devleti Osmanlıyı yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Neticede, İslam âleminin liderliğini yapan koca devlet parçalandı. (H.S.Vesikaları)

iyonizm bir Yahudi idealidir. Siyon protokollerinin 15. maddesinde, dünya Yahudi krallığı kuruluncaya kadar, bütün ülkelerde temayüz etmiş kişiler elde edilerek, Siyonizm’e hizmet için kullanılmalıdır deniliyor.

Yahudi, bukalemun gibi, bulunduğu yerin rengini alır. Rusya’da Bolşevik bir ihtilalci, Amerika’da zengin bir bankerdir. Diğer ülkelerde kapitalistinden komünistine kadar her renge girer.

Siyonist, dünyayı, iktisadi, ticari ablukaya alıp, ihracat ve ithalatı elinde tutmaya çalışır. İdeallerini gerçekleştirebilmek için, hazırladıkları protokollerden bazıları şunlardır: 
1- 
Gençleri ahlaksızlığa teşvik etmek
2- Aile kudsiyetini yıkmak
3- Sanat anlayışını düşürmek, müstehcen kalıba dökmek
4- Mukaddesata olan hürmeti yıkmak
5- Lüks ve zararlı modayı teşvik etmek
6- Halkı, faydasız eğlence ile oyalamak
7- Sapık nazariyeler ileri sürerek İslamiyet’i yok etmeye çalışmak
8- Cemiyeti sınıflara ayırmak ve aralarına husumet sokmak
9- Grev ve lokavtları körüklemek
10- Mali istikrarı bozmak.
 

 

Yorumlar (1)

  • - CUMHUR

    İmanın şartlarını onlarda öğrenmişler; Kur'ana göre bize küfür ederseniz kendi dininize etmiş olursunuz diyor.!

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER