Gündem
  • 2.5.2021 12:16

KKTC’deki din dersi ve Kur'an Kursu ayıbına son verilsin

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, ülkedeki Kur’an kurslarının kapatılmasına karar vermesine tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, ülkedeki Kur’an kurslarının kapatılmasına karar vermesine tepkiler dinmiyor. Akit aracılığıyla yasal düzenleme çağrısı yapan Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, yıllarca keyfi uygulamalarla halkın en doğal hakkı olan dinini öğrenme hakkının engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Keyfi uygulamalar

Kıbrıslı vatandaşların dini öğrenme haklarının ellerinden alındığını belirten Turgut, şunları dile getirdi: “Laiklik bahanesini kullananan ülkelerde din ile kavga vardır. Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan KKTC halkının din ve vicdan hürriyeti, din eğitimi anayasamızın 23. Maddesinde teminat altına alınmıştır. Yıllarca keyfi uygulamalarla halkımızın en doğal hakkı olan dinini öğrenme hakkı engellenmeye çalışılmış, 15 Nisan 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesinin açıkladığı kararda da laiklik vurgusu yapılarak vatandaşın dinini öğrenme hakkı elinden alınmaya çalışılmıştır.

Din dersleri boş geçmemeli

“Halen ilkokul 4. ve 5. Sınıflarında, ortaöğretimde yer alan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi branşın uzmanı öğretmenler tarafından verilmeli, boş geçirilmesine izin verilmemelidir. Yıllardır ülkemizin kanayan yarası haline gelen İlahiyat mezunu işsiz öğretmenlerin ehil oldukları mesleklerini icra etme konusunda ivedi olarak adım atılmalıdır. KKTC genelindeki tüm okullarda sadece 4 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği kadrosu bulunduğu ayıbı acilen giderilmelidir.

Engelleme anayasal suçtur

“Din İşleri Dairesi, 29/93 sayılı Din İşleri Dairesi Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak isteyene din eğitimi, isteyene hafızlık eğitimi verme hakkına sahiptir. 29/93 sayılı Din İşleri Dairesi Yasasında Din Görevlilerinin görev ve yetkileri arasında ‘Gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretme’ ibaresinin olduğu görülecektir.

Bu noktada Din İşleri Dairesi bu yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak isteyene din eğitimi, isteyene hafızlık eğitimi verme hakkına sahiptir. Bu yasal yetkiyi kullanmamanın veya buna engel olmanın da Anayasa ve yasalarımıza göre suç olduğu aşikardır.”

İLGİLİ HABERLER