Ekonomi
  • 31.3.2006 11:17

KOÇ HOLDİNG, KÜRESEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI'NI İMZALADI

NEW YORK - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Küresel İşbirliği Anlaşması'nı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da katımıyla imzaladı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 1999 yılında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, BM Genel Sekreter Kofi Annan'ın öncülüğünde temelleri atılan Küresel İşbirliği Anlaşması'nı (Global Compact) New York'ta imzaladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, imza töreniyle ilgili olarak, "Topluluk olarak ekonomik büyümemizi sürdürürken, içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımızın da arttığının bilincindeyiz. Bu anlayıştan hareketle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan'la birlikte Küresel Sözleşme'ye imza attım. Bu anlamda, Koç Topluluğu ve ülkemiz adına gurur verici bir ilk daha yaşandı. Küresel İşbirliği Anlaşması imza törenine, Birleşmiş Milletler adına Sayın Kofi Annan ilk kez bizzat iştirak etti ve imza attı. Bu hepimiz için gerçekten çok gurur verici" diye konuştu.
Küresel İşbirliği Anlaşması'na imza koymaktan dolayı mutlu olduklarının altını çizen Koç, bu platforma katılımlarının Koç Topluluğu olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık ile ilgili süregelen genel yaklaşımlarının, resmi ve uluslararası boyutta bir ifadesi olduğunu ve var oldukları coğrafyada sözleşme koşullarıyla ilgili bölgesel güç olacaklarını belirtti. Topluluk olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili çalışmaları içselleştirdiklerini söyleyen Koç, bunun iş yapış tarzlarının doğal bir süreci olduğunu vurguladı.
Temel amacı, giderek ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirine daha bağımlı hale gelen ülke, kültür ve insanların, yaşanan sorunlar karşısında ortak bir mücadele platformu oluşturmak olan ve prensiplerini 10 ana başlıkta toplayan Küresel Sözleşme'yi şimdiye kadar yaklaşık 3 bin şirket imzaladı. Dünyanın en önemli ve en geniş çaplı gönüllü Kurumsal Sivil Vatandaşlık İnsiyatifi olarak da adlandırılabilecek olan Küresel İşbirliği Anlaşması'nı (Global Compact) yakın zamanda imzalayan şirketler arasında Coca Cola Company de bulunuyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi http://www.unglobalcompact.org/ internet adresinden alınabilir.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI NEDİR?
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, 31 Ocak 1999'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda, iş dünyasının liderlerinden uluslararası bir yapılanma olan Küresel İşbirliği Anlaşması'na destek olmalarının istenmesi ile başlayan girişim, şirketlerin, Birleşmiş Milletler teşkilatlarının, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, ortak vizyon, amaç ve değerler doğrultusunda çalışmalar yapmasını hedefliyor.
Küresel İşbirliği Anlaşması ile ilgili olarak, 26 Temmuz 2000'de New York'taki BM merkezinde başlayan çalışmalar, bugün dünyanın her tarafından üç bini aşkın sayıda şirket, uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütünün katılımı ile insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel prensip doğrultusunda sürüyor.
Küresel İşbirliği Anlaşması, kollektif hareketin gücünden yararlanarak, şirketlerin, küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bu sayede özel sektör - ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak - temel vizyonu, yani 'sürdürülebilir ve kapsamcı bir küresel ekonomi'yi sağlamayı hedeflemektedir.
Tamamen gönüllü bir hareket olan Küresel İşbirliği Anlaşması'nın iki ana amacı şudur:
"- Anlaşmanın bazını oluşturan on prensibi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek.
- BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizatör görevini yerine getirmek".
Küresel İşbirliği Anlaşması, üzerine kurulu olduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi için şirketlerin, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin halka sorumluluk, şeffaflık ve kendi geleceklerini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla çalışacağına güvenme esasına dayanarak çalışmaktadır.
Küresel İşbirliği Anlaşması bir 'Ağ'dır. Merkezinde "Global Compact" yani "Küresel İşbirliği Anlaşması" ofisi ve altı BM teşkilatı bulunmaktadır. BM teşkilatları şunlardır:
"İnsan Hakları Komisyonu Ofisi, BM Çevre Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kalkınma Programı, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi".
Küresel İşbirliği Anlaşması ilkeleri ise şöyle:
"İnsan Hakları
İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi
İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması
Çalışma
İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması
İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi
İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi
İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi
Çevre
İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi
İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
Ahlak
İlke 10: Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması".

İLGİLİ HABERLER