Gündem
  • 30.4.2007 12:40

KORAY AYDIN'IN 216 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ın 10 ihaleye ayrı ayrı, 19 ihaleye de zincirleme olarak "fesat karıştırmak" ve "haksız mal edinme" suçlarından toplam 216 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
      Aydın’ın Yüce Divan’da yargılandığı davada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Ok, Koray Aydın’ın bakanlığı dönemindeki ihalelerde mevzuata aykırı davrandığını söyledi.
      Başsavcı Ok, bakanlığı döneminde Aydın’ın, yalnız özel nitelik taşıyan ihaleler için uygulanabilecek "kapalı teklif, davetiye usülü" yöntemini, tüm ihaleler için uyguladığını savundu.
      Ok, böylelikle Koray Aydın’ın 29 ihaleyi kendi istediği firmalara kazandırmak için kanuna, kriterlere aykırı olarak işin niteliğine uymayan ihalelere onay verdiğini iddia etti. Başsavcı Ok, Aydın’ın, ihaleleri istediği firmaların kazanmasını sağlayarak, bu firmaların haksız kazanç elde etmesine ve devletin zarara uğramasına neden olduğunu ileri sürdü.
      Böylelikle Aydın’ın eyleminin, "Görevi kötüye kullanma suçu boyutunu aşıp, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğunu" iddia eden Başsavcı Ok, Koray Aydın’ın, haksız edindiği ileri sürülen 1 trilyon 961 milyar TL’nin zor alımına karar verilmesini de talep etti.
      Duruşma, Aydın ve avukatının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için 25 Mayısa ertelendi.
      765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun "ihaleye fesat karıştırma" başlıklı 235.
      maddesi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu maddenin 3. fıkrası, kamu kurumunun zarar görmesi halinde cezanın yarı oranında artırılmasına hükmediyor.
      3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
      Kanunu’nun 13. maddesi de haksız mal edinme suçuna 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER