Gündem
  • 15.9.2013 13:37

Koruculara bunlar yasak

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde,  sayıları 70 bini bulan, geçmiş yıllarda bazıları çeşitli suçlara karışan geçici ve gönüllü köy korucularının özlük hakları düzeltilirken, kendilerine verilen silahları nasıl kullanılacağıyla ilgili de uyarılarıldı. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından köy korucularına gönderilen yönergede, korucuların düğün ve bayramlarda silah kullanamayacağı gibi vatandaşlara karşı bu silahları baskı unsuru olarak kullanmaları halinde cezalandırılacakları bildirildi.

1985 yılından beri PKK'ya karşı mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alarak operasyonlara katılan geçici ve gönüllü köy korucularının yıllardır yakındıkları maaşları ve özlük haklarında düzeltemelere gidilirken, devletin kendilerine verdiği silah ve mühimmatları nasıl, nerde ve kime karşı kullanacaklarıyla ilgili de uyarılarda bulunuldu. İl Jandarma komutanlıklarının ilçe jandarma komutanlıklarına gönderdiği geçici ve gönüllü köy korucularının özlük haklarının iyileştirildiğine dair ile silah ve mühimmatlarının kontrolü ile ilgili talimatları içeren yazı köylerde korucuların okuyabileceği başta camii ve okullara asıldı.

TALİMATA UYMAYANLAR KORUCULUKTAN ATILIR

Köylerdeki Korucubaşlarına gönderilen tebliğ ve tebellüğ yazısında, söz konusu talimatlara uymayanların koruculuklarına son verileceği belirtildi. Yazıda, "Komutanlığımıza bağlı köylerde görevli geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularına yukarda yazılı yönerge yönetmelik ve emirler gereği aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara uymaları gerektiği, aksi halde haklarında yasal işlem yapılacağı, ayrıca özlük haklarında yapılan iyileştirmeyle ilgili gerekli tebliğin yapılması için korucubaşı olan personele hazırlanan tebliğ, tebellüğ belgesi imza karşılığı tebliğ edilerek köyde köy korucularının okuyabileceği uygun bir yere asılması için teslim edilmiş olup bu tebliğ ve tebellüğ belgesi müştereken imza altına alınmıştır" denildi.

KÖYLERDEKİ BAZI OLAYLARDA SİLAHLAR SUÇ EŞYASI OLARAK KULLANILIYOR

Köylerde korucuların okuyabileceği yerlere asılan yazıda, jandarma karakol komutanlıklarında görevli geçici ve gönüllü köy korucularının kendilerine teslim edilen ve kullandıkları silah, teçhizat ve mühimmatların muhafazasına gerekli hassasiyeti göstermeleri istenerek şöyle denildi:

"Köylerde meydana gelen bazı olaylarda koruculara teslim edilen silah ve malzemenin suç eşyası olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Tüm korucuların bu nedenle silah teçhizat ve mühimmatlarına sahip çıkarak suç oluşturacak bir olayda kullanılmasına izin verilmeyecektir. Kendisine teslim edilen silah ve donanımın ihmal veya kasıt sonucu eşkiyanın eline geçmesine sebebiyet vermek ve kasten bir başkasının eline geçmesine neden olmak fiilinin görevden çıkarma cezasını gerektirdiğinin bilinmesi."

DÜĞÜN VE BAYRAMLARDA SİLAH SIKMAK YASAK

Bölgede yıllardır görev yapan geçici ve gönüllü köy korucularının düğün ve bayram gibi etkinliklerde havaya ateş açarak kullandıkları silahlarada yasak getirildi. Geçici ve gönüllü köy korucularına gönderilen yazıda, geçici ve gönüllü köy korucularına kendilerine verilen silahları düğün, bayram gibi eğlencelerde ateşlemek suretiyle yasalara aykırı olarak kullanılamayacağı bu fiilin yetkili amirlerine disiplin cezasını gerektirdiği belirtildi.

SİLAHLARINIZI VATANDAŞA BASKI UNSURU OLARAK KULLANAMAZSINIZ

PKK ile mücadele ederken yıllardır bölgede devletin kendilerine verdiği silahları kan davalılarına veya karşıt görüşlü köylülerine karşı adeta baskı unsuru olarak kullanan ve bu nedenle çeşitli suçlara bulaşanh köy korucularının olduğunun da dikkate alındığı yazıda, "Korucuların kendilerine verilen silahları yasal sınırları içinde kullanmaları gerektiği, bunun dışında diğer vatandaşlara karşı baskı unsuru olarak kullanmalarına müsaade edilemeyeceği, böyle bir durumun cezai müeyyideyi gerektirdiğinin bilinmesi. Korucuların silahlarını güvenli yerde muhafaza etmeleri konusu suç teşkil eden bir olayda kullanmamaları gerekiyor" denildi.

ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLDİ

Geçici ve gönüllü köy korucularına gönderilen yazıda, yıllardır yakındıkları özlük haklarının da düzeltidiğini belirtilerek şunlar yer alıyor:

"Yaş ve hizmet sürelerini tamamlayarak ayrılan GKK'lara bağlanan aylık ücretleri esas gösterge rakamı 5 biden 8 bin 500'e yükseldiği, görev süresi içinde vefat eden GKK'ların hak sahibinin yakınlarına ödenen ölüm yardımına esas gösterge rakamı ise 15 binden 50 bine yükseltilmiştir. Yaş ve hizmet süresini tamamlayarak ayrılan GKK'lara bağlanan aylık ücretler 369-590 TL'den 652-883 TL'ye yükseltilmiştir. Görev süresi içinde vefat eden GKK'ların hak sahibi yakınlarına ödenen ölüm yardımı ise 1107 liradan 3 bin 839 liraya çıkarılmıştır."

 

İLGİLİ HABERLER