Gündem
  • 28.2.2002 16:22

KÖŞK'ÜN YETKİLERİNİ 'TIRPAN' HAZIRLIĞI

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA/ Meclis Partilerarası Uzlaşma Komisyonu’nda ikinci anayasa değişiklik paketi ele alındı. Komisyonda, cumhurbaşkanının sadece Meclis içinden ve bir defaya mahsus olarak seçilmesi ve görev süresinin kısaltılması konularında uzlaşma sağlandı. Meclis Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, ikinci Anayasa değişiklik paketini ele almak üzere bir araya geldi. Komisyon Başkanı Yüksel Yalova, cumhurbaşkanının seçimi ile görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 101, 102, 103 ve 104’üncü maddeleriyle ilgili değişiklik önerilerini görüştüklerini anlattı. “YARI BAŞKANLIK SİSTEMİNE BENZİYOR” Yalova, “Uzlaşma Komisyonu’nun değerlendirmesi, 1982 Anayasası’nda Türkiye’nin siyasi gelenekleri çerçevesinde parlamenter rejime uygun düşmediği yarı başkanlık rejiminin karakterini ihtiva ettiği şeklinde oldu” diye konuştu. Komisyon bu görüş çerçevesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104’üncü maddesinde önemli değişiklikler yapılmasını benimsedi. REFERANDUM YETKİSİ KALDIRILIYOR Buna göre, cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görev ve yetkileri arasında sayılan Anayasa değişikliklerini halkoyuna götürme, Meclis içtüzüğününün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma ve miletvekili seçimlerini yenileme yetkileri Anayasa’dan çıkarılacak. Komisyon, cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri arasında sayılan YÖK üyelerini ve üniversite üyelerini seçme yetkisinin de Anayasa’dan çıkartılması konusunda görüş birliğine vardı. GÖREV SÜRESİ KISALTILACAK Uzlaşma Komisyonu Başkanı Yüksel Yalova, 101’inci maddeyle ilgili benimsenen değişiklik önerilerini şöyle aktardı: “Cumhurbaşkanını parlamento içinde seçilmesinin parlamenter rejime daha ugygun olduğu kabul edildi. 7 yıllık görev süresinin parlamentonun görev süresini aştığı konuşuldu. Bir kimsenin bir defa için seçilmesi benimsendi.” MECLİS DIŞINDAN ADAY TARTIŞMASI Komisyonda, DSP’li üyeler ile Anayasa Komisyonu Başkanı ANAP’lı Turhan Tayan’ın cumhurbaşkanının sadece Meclis içinden seçilmesine ilişkin düzenlemeye itiraz ettiği belirtildi. DSP’lilerin ayrıca cumhurbaşkanlarının iki kez üst üste seçilebilmesi yönünde öneri getirdiği de kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER