Gündem
  • 3.5.2004 12:24

MAHKEME İLAHİYAT MEZUNLARINI KORUDU

Eskişehir İdare Mahkemesi, Anadolu Üniversitesi'nin YÖK kararına dayanarak İlahiyat Ön Lisans diplomasına düştüğü, 'Diyanet İşleri teşkilatında veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz' şeklindeki şerhin hukuksuz olduğuna karar verdi. Cengiz Özbay, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Geçen yıl Haziran ayında diplomasını alan Özbay, diplamasında, 'Diyanet İşleri teşkilatında veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz' şerhini görünce şaşkına döndü. Eskişehir İdare Mahkemesi'ne dava açan Özbay, savunmasında böyle bir şerhin maddi ve hukuki dayanığının olmadığını, bu şerhin konulması için herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığını, bunun eşitlik ve hakkaniyete aykırı olduğunu bildirerek, diplamadan çıkarılmasını talep etti. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ise bunun YÖK kararı gereği olduğunu ve Açıköğretim Fakültesi Kayıt Kılavuzu'nda bu şerhin konulacağının yazılı olduğunu belirterek, diplomadaki şerhin hukuka uygun olduğunu savundu. Hukuka ve hakkaniyete aykırı Eskişehir İdare Mahkemesi'nin kararında ise kanun ve yönetmeliklerde diplomalara şerh konulacağına dair bir hüküm bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Ön lisans veya lisans programlarını başarı ile tamamlayan kişilere verilecek diplomalara herhangi bir şerh konulabileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması nedeniyle mevzuatta bulunmayan şerhin (kısıtlamanın) YÖK Yürütme Kurulu kararına dayanılarak konulmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle davacı Cengiz Özbay'a verilen ön lisans diplomasında yer alan 'Diyanet İşleri teşkilatında ve/veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz' şeklindeki ifadenin iptaline karar verildi.'' YENİŞAFAK

İLGİLİ HABERLER