Dünya
  • 14.6.2014 16:36

Maliki'nin sinsi oyunu

Nuri el Maliki de işgal görüntüsü vermek için IŞİD'i sahneye sürdü

Musul'daki Türk başkonsolosluğunun Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları tarafından basılmasının, Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin sinsi tezgâhının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bölgeden aldığımız bilgilere göre Maliki, hem kendisine yönelik Sünni isyanını boşa çıkarmak hem de bunu Türkiye eliyle yapmak için bir plan kurdu. Olaylar şöyle gelişti:

Irak'ta üçüncü dönem başbakanlık koltuğunda oturmak isteyen Maliki, halkı canından bezdirdi. Özellikle Sünnilere yönelik yıldırma ve asimilasyon politikaları uyguladı. Sünni olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi'yi idama mahkûm ettirdi.

Sünnilerin ağırlıkta olduğu Musul'da, 2009 yılında 14 grup bir araya geldi. Son seçimde Sünniler, Kürtler ve bazı Şii gruplar, Irak'ta kendi krallığını ilan eden Maliki'yi istemediklerini duyurdu. Ancak Maliki buna rağmen hileyle koltuğa oturdu. Musul'daki gruplar bir yıldır operasyon hazırlığı yapıyordu. İsyan patlama noktasına gelince IŞİD devreye sokuldu. Militanlar, herhangi bir mukavemete uğramadan Musul'u işgal etti. Zira, 'sizinleyiz' denilerek halk oyuna getirildi. Maliki'ye duyulan öfke sebebiyle ağırlıklı olarak Sünnilerden oluşan ordu müdahalede bulunmadı. IŞİD militanları Türk başkonsolosluğunu işgal etti. Ardından Maliki, NATO'yu göreve çağırdı, hava üslerini ABD uçaklarına açıp 'bombalayın' ricasında bulundu, Meclis'i olağanüstü hal ilan etmek için toplantıya davet etti. Ancak Meclis, Maliki'ye yetki vermedi. Irak'ın ikinci büyük şehri olan 3 milyon 500 nüfuslu şehirde 12 bin civarında silahlı kişi var. Bunların sadece 2 bini IŞİD militanı. Maliki olağan üstü hal ilan ederek buraya müdahalede bulunacak, IŞİD ile mücadele görüntüsü vererek, sayıları 10 bini bulan Sünni grupları durduracaktı.

Türk başkonsolosluğunun hedef seçilmesi ise tesadüf değildi. Bu hamle ile Türkiye savaşın içine çekilmek, Maliki'ye karşı birleşen Sünniler, Mehmetçik ile karşı karşıya getirilmek istendi. Eğer asker çarpışmasa “Türkiye, IŞİD'e yardım ediyor” denilecekti. Ancak Ankara'nın soğukkanlı duruşu bu sinsi planları bozdu. IŞİD örgütünün çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. Irak'a gönderilenler ise bölgeyi çok fazla tanımıyor. Şehre giren militanların Merkez Bankası'nı hemen bulmaları Maliki'nin desteğini gözler önüne serdi. Maliki, hem Şii basınını hem de uluslararası medyayı kullandı. IŞİD'in, devrik lider Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'e girdiği yazıldı. Oysa şehri Saddam'ın eski askerleri ele geçirmişti. Suriye'de esirlerin başını kesip yayınlayan, sadece bu yıl içinde 9 gazeteciyi öldüren IŞİD militanları, Irak'ta ise poz verdi. Şiileri kafir ilan eden örgüt, Irak'ta kimseye el sürmedi. Bağdat'a doğru ilerleyen IŞİD'in büyük katliamlara imza atmasından ve provokasyon amacıyla Necef ve Kerbela'da kutsal mekanlara saldırmasından korkuluyor. IŞİD'in üç misyonu buluyor.

IŞİD'in üç misyonu

Bir: Mezhep savaşı çıkarıp Şiileri İran'a yaklaştırmak. İki: Türkiye-Suriye sınırını ele geçirip iki ülke bağını koparmak. Üç: İslam'ı umut olmaktan çıkarmak.

Irak'ta örgütler cirit atıyor

SÜNNİ GRUPLAR:
Ed-devletü'l İsla-miyye fi'l Irak ve ve'ş-Şam, Cemaat Ensar el-İslam, El-ceyş el İslami fi'l Irak, Ceyş er-Rical et-Tarikat en-Nakşibendiye, Ceyş el-İzze ve'l Kerame, Kataib Suvar el-Sünne
Şİİ GRUPLAR:
Asaib Ehl-el Hak Kataib Hizbullah Bedir Liva el-Yevmu'l Mev'ud, Liva Abu al-Fadhal al-Abbas
Musul'daki gruplar
Cihad ve Değişim Cephesi. (1920 Devrim Tugayları, Raşidin Ordusu, Irak'taki Müslümanlar Ordusu, Iraklı Mücahitler İslami Hareketi, Irak'taki Rahmanın Ordusu Tugayları, Dava ve Ribat Tugayları, Temkin Tugayları, Muhammed Fatih Tugayları, Tabiin Ordusu, Cihad Ordusu) Asaib Irak el Cihadiyye, Mücahitler Murabıtlar Ordusu, İmam Ahmet bin Hanbel Ordusu.

KAYNAK:Murat Öztekin/TÜRKİYE GAZETESi

İLGİLİ HABERLER