Gündem
  • 16.10.2021 10:31

Mansur Yavaş harç değil haraç topluyor

Göreve gelmesinin üzerinden 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen ‘engelleniyoruz’ edebiyatı yapmaktan başka hiçbir şeyi doğru düzgün yapamayan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, metropol kentte yaşayan halktan kanun dışında gelir elde ettiği anlaşıldı.

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı’nında geçerli olan harç miktarlarının Yavaş yönetimi tarafından çok çok üstünde bir rakamla tahsil edildiği kayıt Sayıştay Müfettişleri tarafından kayıt altına alındı. Kayıt ve Suret Harç Bedeli, 8 lira olarak belirlenmesine rağmen CHP’li ABB tarafından 12 lira olarak yani yüzde 50 fazla bedelle tahsil edildi.

Yüzde 50'ye varan artışlar

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı devlet tarafından 13 lira olarak belirlenmesine rağmen 15 lira olarak vatandaşa yansıtıldı. Sayıştay Müfettişler tarafından hazırlanan raporda bu artışın yüzdelik oranı 15,38 olarak tespit edildi. Sağlık Belgesi Harcı’nda da benzer bir vurgun göze çarpıyor. 2 lira 25 kuruş olarak belirlenen Sağlık Belgesi Harcı’nın belediye talimatıyla 3 lira olarak tahsil edildi. Yani basit bir sağlık belgesi raporu için bir vatandaş tam yüzde 33,33 oranında fazla para ödemek zorunda kaldı.

Sayıştay: Kanun dışı uygulama

Sayıştay müfettişleri adeta büyük bir zulüm niteliğindeki harç bedellerindeki usulsüzlüğü şu sözlerle ifade etti, “Kurum tarafından kanuni dayanağı olmadan gelir toplanamayacağı gibi kanunlar ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanı (Önceleri Bakanlar Kurulu) tarafından belirlenen değerlerin aşılarak gelir toplanması mümkün değildir. Bu nedenle hatalı uygulamalara son verilerek tarife cetvellerinin tümüyle gözden geçirilmesi kanunu düzenlemelerle ve daha önce yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararına aykırı hususların düzeltilmesi önem arz etmektedir.”

İLGİLİ HABERLER