Eğitim
  • 11.10.2005 12:15

MEB''DE ATAMA KARARLARI...

UĞUR ALICI ANKARA (İHA) - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, vekaleten yürütülen 5 İl Milli Eğitim Müdürü''nün asaleten kadrosunu gönderdi. Resmi Gazete''nin bugünkü sayısında yer alan MEB, Başbakanlık, Devlet Bakanlığı, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Çevre Bakanlıkları''nda yapılan atamalar şöyle: Milli Eğitim Bakanlığı: Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü''ne Mehmet Beşler, Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü''ne Süleyman Şişman, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü''ne Recep Düzgün, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü''ne Hacı Ali Yeşilyurt, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü''ne Mahmut Zengin ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcılığı''na Bakanlık Müşaviri İbrahim Er atandı. Başbakanlık: Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Mete Demirci, Can Berk ve Yasemin Tuğçe Tümer atandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı''na Adnan Yalçın getirildi. İçişleri Bakanlığı: Mülkiye Başmüfettişlikleri''ne, Mülkiye Müfettişleri Halil İbrahim Akşit, Selahattin Ateş ve Ali Çalgan getirildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine A. Neşet Özdemir atandı. Sağlık Bakanlığı: Bakanlık Müfettişlikleri''ne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müfettişi Cengiz Yiğit ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettişi Selami Duman atandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Bakanlık Müşavirliği''ne, Erol Dorgut atandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Giresun İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Ali Kemal Özdemir getirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı: Bakanlık Müşavirliğine, Giresun Orman Bölge Müdürü Fethi Demirel atandı.

İLGİLİ HABERLER