ŞOK İDDİANAME!.. NTV HAKİM VE SAVCILARI RÜŞVET TATİLİNE GÖNDERDİ!..

ŞOK İDDİANAME!.. NTV HAKİM VE SAVCILARI RÜŞVET TATİLİNE GÖNDERDİ!..
17.6.2004 - 01:01


Neşter 2 operasyonunda iddianame açıklandı. Ankara DGM Savcılığı Turkcell, Show TV, Garanti Bankası ve NTV gibi büyük şirketlerin yönetici ve avukatlarını hakim ve savcılara baskı yapmak ve rüşvet vermekle suçlarken, NTV avukatı Özgün Öztunç hakkında 19 yıl hapis cezası istedi.

ANKARA DGM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SORUŞTURMAYI TAMAMLAYARAK, 19 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇTI

Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Ömer Suha Aldan, ''Neşter Operasyonu-2'' soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında 6 ay ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açtı.


''...KİMİ KARARLARDA GERÇEĞE UYGUN OLMAYAN SONUÇLAR''-
Bu soruşturmada hakimleri etki altında bırakmaya yönelik tahakküm, tehdit ve nüfuz kullanımına dair yaklaşımlarla, nasıl hukuka aykırı kararlar alınmasına çalışıldığı konu edilmiştir. Yine bu soruşturmanın konularından biri de her türlü etkiden uzak çalışan dürüst yargı mensuplarının haberleri dahi olmadan emeklerinin nasıl çalındığı, adlarının nasıl kullanıldığı ve bu yolla nasıl çıkar elde edildiğidir.''


Bu iddianamede sanık olarak yer alanlar, yargı kararlarının bir tarafın lehine sonuç vermesi amacıyla, karar verecek hakimler üzerinde tahakküm ve tehdit uygulamak için oluşturulan organize bir yapılanma içinde çaba gösterenlerdir.

> -YARGININ FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ-


İddianamede, işadamı Haldun Erdavran, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, halen Yargıtay 3. Ceza Daire üyesi Ergül Güryel'in oğlu avukat Cenk Güryel, avukatlar Galip Altuntaş, Özgün Öztunç, İhsan Coşkun ve Orhan Gemicioğlu, Erdavran'ın şirket koordinatörü İffet Gökbakan, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Ersin Refik Pamuksüzer, Saner Ayar, banka yöneticisi Ali Can Verdi, işadamı Mehmet Nazif Edin'in eşi Betül Ebru Edin, kardeşi Hulki Selim Edin, yakını Rasim Esat Edin, avukat Güryel'in bürosunda çalışan Yasin Gökmen Mungan, Harun Utçu, Cemil Kazancı, Refik Renda, Burçin Özdemir, Yargıtay'da veri işletmeni Ahat Erbil hakkında, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 1/1-6, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''hakimler üzerinde nüfuz kullanma'' hükmünü içeren 232/1, TCK'nın ''devlet memurlarına intisap iddiasıyla menfaat temin eyleyenler'' fiilini içeren 278 ve 'teşekküle yardım'' suçunu düzenleyen 314/1. maddeleri uyarınca, 6 ay ile 30 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları talep edildi.


İddianamede, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, halen Yargıtay 3. Ceza Daire üyesi Ergül Güryel'in oğlu avukat Cenk Güryel, Avukat Özgün Öztunç, Avukat Galip Altuntaş, işadamı Haldun Erdavran ile Erdavran'ın şirket koordinatörü İffet Gökbakan'ın, 4422 sayılı Yasa'nın 6. maddesi uyarınca tedbir kararı bulunan taşınır ve taşınmaz mallarının, aynı yasanın 1/4. maddesi gereğince devlete intikali istendi.


Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Ömer Suha Aldan'ın ''Neşter Operasyonu-2'' soruşturması sonunda hazırladığı iddianamede, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan vekili, halen Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi Ergül Güryel'in, Turkcell ile Türk Telekom arasındaki davaya bakan mahkemenin başkan ve üyelerini arayarak, konunun Turkcell'in lehine sonuçlandırılmasını istediği öne sürüldü.


Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Can Verdi'nin, Avukat İhsan Coşkun ile telefon görüşmesinde, ''Ankara'da Haldun adında bir kişi olduğunu, bu kişinin HSYK üyeleri ile ilişkisi bulunduğunu, mensubu olduğu bankanın da birkaç işini hallettiğini, Pamukbank'ın TSMF'ye devrine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın da bu kişi sayesinde sağlandığını, Edin'in serbest bırakılma işini rahatlıkla becerebileceğini'' söylediği belirtilen iddianamede, Edin'in serbest bırakılması karşılığında işadamı Haldun Erdavran, avukatlar Cenk Güryel ve Galip Altuntaş'ın maddi menfaat temin ettikleri öne sürüldü.

BANKA DAVALARI-
Pamukbank T.A.Ş'nin TMSF'ye devrine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması için sanıkların girişimlerde bulundukları, bunun karşılığında da haksız gelir elde ettiklerinin düşünüldüğü ifade edilen iddianamede, ancak kararda sanıkların eylem ve girişimlerinin etkili olduğuna dair delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, sanıklar arasındaki görüşmeler, dava sırasında elde ettikleri olağandışı gelirler ve aramalarda elde edilen belgelerden, Erdavran, Güryel ve Altuntaş'ın, Pamukbank davasına etki etmeye çalıştıkları sonucuna varıldığı belirtildi.

İddianamede, ''Garanti Bankası-Makro-Schöler Davaları'' başlığı altında da sanıkların eylemleri ele alınırken, şu değerlendirme yapıldı:
''Cenk Güryel ve Haldun Erdavran'ın, sanık Ali Can Verdi'nin talebi doğrultusunda ve sanık Özgün Öztunç'un aracılığıyla, Ali Can Verdi'nin çalıştığı ekonomik grupla ilgili bazı davalarda hakimlere tahakküm uyguladıkları, bu amaçla Haldun Erdavran'a dolar olarak ödemeler yapıldığı, bu ödemelerin yapılması için taraflar arasında olağan bir hukuki veya ticari ilişki bulunmadığı, keza bu banka ve ekonomik grubun içinde bulunan bir televizyon şirketinin hesapları üzerinden bazı yargı mensuplarının tatil giderlerinin karşılandığı anlaşılmıştır.''


-TURKCELL DAVASI-

İddianamede, ''yargıyı etkileme girişimlerine'' konu bir başka dava ise Telekom-Turkcell davaları oldu. Turkcell ile Türk Telekom arasında gelir paylaşımından doğan uyuşmazlığın çözümü konusunda açılan davalara ve bunların yargılama sürecine yer verilen iddianamede, taraflar arasındaki sözleşmenin özel hukuk sözleşmesi olduğu, idari yargı tarafından iptal edilen hükmün yeni bir anlaşma yapılıncaya kadar aynen uygulanarak uyuşmazlığın önlenmesine ilişkin Ankara 7. Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararda direnmesi için sanıkların mahkeme heyetini etkilemeye yönelik girişimlerde bulundukları öne sürüldü.

> -''HEYET ÜZERİNDE BASKI VE TEHDİT UYGULANDI''-
>
> İddianamede, Cenk Güryel, Haldun Erdavran ve Galip Altuntaş'ın
>maddi çıkar sağlamak için Pamuksüzer ve Gemicioğlu ile yaptıkları
>anlaşma çerçevesinde, davanın Turkcell lehine sonuçlanması için
>''mahkeme heyeti üzerinde baskı ve tehdit uyguladıkları'' öne
>sürülerek, davada görev alan hakimlere tahakküm ve tehdit uygulama
>suçunun unsurların oluştuğu kaydedildi.


> İddianamede, Güryel ve Erdavran'ın, Turkcell'in, Ankara 7.
>Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bir başka davasında da hakime Yargıtay
>üyeliğine seçtirme teklifinde bulundukları öne sürüldü.

''Neşter operasyonu 2'' davasının iddianamesinde, işadamı Haldun Erdavran ve avukat Galip Altuntaş'ın, Kayıp Trilyon davasının istedikleri gibi sonuçlanması için bir hakime ev alma gerekçesiyle Necmettin Erbakan'dan 20 bin mark, eşi Nermin Erbakan'dan 100 milyar lira aldıkları ileri sürüldü.
İddianamede, ''Hayat Bilgisi'', ''Passa Parola'' ve ''Pazar Yıldızı'' adlı televizyon programlarıyla Dalaman ve Bartın'da konuşlandırılması gereken iki mobil santralle ilgili hukuki ihtilaflarda yüksek yargı mensuplarının adları kullanılarak hakimler üzerinde baskı kurulmasına ilişkin olaylara yer verildi.
-1.5 YILDA 25 GAYRİMENKUL-
İddianamede, işadamı Erdavran'ın iş takipçiliği sonucu şirketler ve diğer sanıklarla yaşanan yoğun para trafiğinin yanında, 1 Ağustos 2002 ile 19 Aralık 2003 tarihleri arasında Bodrum'da 23, Ankara'da 2 taşınmaz satın aldığı ifade edildi.

İddianamede, bazı yargı mensuplarının tatil giderleri, otomobillerinin masrafları, bir yargı mensubunun oğlunun dil eğitim gideri ve büyük klüp aidat paralarının ya Erdavran'ın kendisi tarafından, ya sahibi olduğu Ar İşletme tarafından, ya da sağ kolu konumundaki İffet Gökbakan'ın kredi kartından ödendiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, bu yöndeki bazı ödemelerin NTV ve Garanti Bankası tarafından da karşılandığına dair belgeler ele geçirildiği ifade edildi.
''Bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı da bir yargı mensubudur. Soruşturmada adı geçen kurum ve kişiler, soruşturma savcısının da mesleki geleceğini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek konuma sahiptirler'' denildi.

Çıkar amaçlı suç örgütünü oluşturan ve örgüt adına faaliyette bulunan Haldun Erdavran, Cenk Güryel, Galip Altuntaş, Özgün Öztunç ve İffet Gökbakan'ın eylemleri nedeniyle milyonlarca dolarla ifade edilebilen rakamda yasadışı gelir elde ettikleri öne sürülen iddianamede, ''Keza bu sanıklara yasadışı gelir temin eden diğer sanıkların taraf oldukları hukuk davalarının dava değerleri ile ceza davalarına konu usulsüzlüklerin yıllık maddi boyutu göz önüne alındığında ortaya çıkan rakam yaklaşık 8 milyar dolardır'' denildi.

-CEZA İSTEMİ-
İddianamede, çıkar amaçlı suç örgütü adına faaliyette bulunduğu belirtilen Haldun Erdavran hakkında, 4422 sayılı Yasa'nın 1/1-6, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''hakimler üzerinde nüfuz kullanma'' fiilini içeren 232/1 (8 kez uygulanarak) ve ''devlet memurlarına intisap iddiasıyla menfaat temin eyleyenler'' başlıklı 278. maddeleri uyarınca 30 yıla kadar ağır hapis istenirken, kamu hizmetlerinden de mahrum bırakılması talep edildi.

İddianamede, Cenk Güryel hakkında, 4422 sayılı Yasa'nın 1/1-6 ve TCK'nın 232/1. (9 kez uygulanarak) maddeleri uyarınca 27 yıla kadar, Galip Altuntaş hakkında 4422 sayılı Yasa'nın 1/1-6, TCK'nın 232/1 (2 kez uygulanarak) ve 278. maddeleri uyarınca 18 yıla kadar, Özgün Öztunç hakkında 4422 sayılı Yasa'nın 1/1-6, TCK'nın 232/1. (5 kez) maddeleri uyarınca 19 yıla kadar, İffet Gökbakan hakkında 4422 sayılı Yasa'nın 1/1. maddesi uyarınca 6 yıla kadar hapis istendi.


TCK'nın ''teşekküle yardım'' fiilini içeren 314/1. maddesi uyarınca, Ersin Refik Pamuksüzer hakkında (4 kez uygulanarak) 4 yıla kadar, Orhan Gemicioğlu hakkında (3 kez uygulanarak) 3 yıla kadar, Saner Ayar, İhsan Coşkun, Ali Can Verdi, Betül Ebru Edin, Hulki Selim Edin, Rasim Esat Edin, Yasin Gökmen Mungan, Harun Utçu, Cemil Kazancı, Refik Renda, Burçin Özdemir ve Ahat Erbil hakkında da 1'er yıla kadar hapis istenen iddianamede, Erdavran, Güryel, Altuntaş, Öztunç ve Gökbakan'ın tedbir kararı bulanan taşınır ve taşınmaz mallarının devlete intikali talep edildi.

MEDYAFARESİ

MEDYA HABERLERİ
Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
; ;