Ekonomi
  • 9.9.2002 10:39

MERKEZ BANKASI: "PROGRAM KARARLILIKLA DEVAM EDERSE ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRER

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Merkez Bankası enflasyona yönelik beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesinin son derece yüksek olduğu ve enflasyondaki düşüş eğiliminin 2003 yılında da sürmesinin beklendiğini ifade edildi. Seçim tarihinin belli olmasının ardından programın kararlılıkla uygulanmaya sürmesinin piyasalarda güven oluşturduğunu belirten Merkez Bankası, ham petrol fiyatlarındaki yükselme ve kamu fiyat ayarlamaları konusundaki belirsizliğin risk unsuru olarak öne çıktığını belirtti. AĞUSTOS AYINDA FİYAT ARTIŞLARI, PİYASA BEKLENTİLERİNDE GERÇEKLEŞTİ Merkez Bankası yaptığı açıklamasında, Ağustos ayında fiyat artışlarının piyasa beklentileri paralelinde gerçekleştiğini ifade ederek, tüketici fiyatlarının yüzde 2,2, toptan eşya fiyatlarının ise yüzde 2,1 oranında arttığına dikkat çekti. Ocak-Ağustos döneminde TÜFE artışı yüzde 16,1, TEFE artışı da yüzde 18,0 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, yıllık enflasyon oranları düşüş eğilimini sürdürerek, yıllık artış TÜFE'de yüzde 40,2'ye, TEFE'de ise yüzde 43,9'a gerilediğini kaydetti. TÜRK LİRASI PİYASALARI GÖRELİ OLARAK İSTİKRAR KAZANDI Mayıs ayından itibaren faiz oranları ve döviz kurlarında görülen yükselişin ardından, döviz ve Türk lirası piyasalarının Ağustos ayında göreli olarak istikrar kazandığı kaydedilen açıklamada, bunun yanı sıra Haziran-Temmuz döneminde yoğunlaşan kamu zamlarının büyük ölçüde tamamlanması sonucunda, son üç ayda finansal göstergelerde meydana gelen bozulmanın enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin Ağustos ayında sınırlı kaldığını ifade etti. Merkez Bankası yaptığı açıklamasında, eğitim ve sağlık grubu fiyatlarında mevsimsel etkilerle meydana gelen yüksek artış oranları ile ulaştırma grubu fiyat artışındaki hızlanma, Ağustos ayında tüketici fiyat artışının altında yatan temel unsurlar olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, döviz kurundaki yükselişin durması ve kamu fiyat ayarlamalarının yavaşlaması nedeniyle, imalat sanayi fiyat artışı sınırlı kaldığı, böylelikle Ağustos ayı toptan eşya fiyat artışı, Temmuz ayına göre düşük gerçekleşti. Ağustos ayında gıda dışı TÜFE yüzde 2,7 oranında, tarım dışı TEFE ise yüzde 2,5 oranında arttığı kaydedildi. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ve TEFE'nin üç aylık hareketli ortalamalarının yıllıklandırılması yoluyla hesaplanan yıllık enflasyon Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da artış göstererek, TEFE'de yüzde 43,3, TÜFE'de ise yüzde 36,5 olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şekilde hesaplanan yıllık enflasyon, tarım dışı TEFE'de yüzde 48,6'ya yükselirken, gıda dışı TÜFE'de yüzde 34,9 olmuştur. Ancak, yıllık enflasyondaki bu yükseliş eğilimi temel olarak Haziran-Temmuz döneminde döviz kurlarında ve kamu fiyatlarında görülen artıştan kaynaklanmış olup, bu yükselişin kalıcı bir eğilime dönüşmesi beklenmemektedir. TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER TÜFE'de gıda ve giyim grubu fiyatlarının enflasyonu sınırlayıcı etkileri azalmış olmasına rağmen, Ağustos ayında enflasyon beklentiler paralelinde gerçekleşmiş ve geçmiş yılların (1987-2001) Ağustos ayı ortalaması olan yüzde 3,6'nın oldukça gerisinde kaldığı ifade edilen açıklamada, mevsimsel tüketici fiyat hareketleri incelendiğinde, mevsimsellikten arındırılmış TÜFE'nin Ağustos ayında yüzde 2,7, gıda dışı TÜFE'nin ise yüzde 2,4 oranında arttığının görülmekte olduğu belirtildi. Ağustos ayında tüketici enflasyonunun önemli ölçüde hizmet grubu fiyatlarında meydana gelen artışın etkisinde kaldığı kaydedilen söz konusu açıklamada, mevsimsel etkiler nedeniyle artan sağlık ve eğitim hizmetleri fiyatlarına ek olarak eğlence ve kültür hizmetleri fiyatları da yüksek oranda artış göstermiş, böylelikle hizmet grubu fiyatları Ağustos ayında yüzde 4,1 oranında yükseldiği ifade edildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, mal grubu fiyat artışlarının ise yüzde 1,2 oranında kaldığı, Ocak-Ağustos döneminde mal grubu fiyat artışı yüzde 13,7 iken, hizmet grubu fiyatları yüzde 20,8 oranında arttığı kaydedildi. Ağustos ayı itibariyle, yıllık fiyat artışı, mal grubunda yüzde 42,7, hizmetler grubunda ise yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yüksek oranlı fiyat artışı gösteren, elektrikli-elektriksiz ev aletleri, özel ulaşım araçları ve eğlence kültür araçlarından oluşan dayanıklı tüketim malları grubunda Ağustos ayında fiyatlar yüzde 2,7 oranında arttı. Söz konusu gelişmede, döviz kurunun istikrarlı seyretmesi yanında talep yönlü bir baskı bulunmaması etkili olduğu kaydedildi. Ancak, özel ulaşım araçları grubunda fiyat artışı ihracattaki canlılık ve yeni modellerin piyasaya sunulmasının etkisiyle Temmuz ayına göre hızlanarak, yüzde 5,2 oranında gerçekleşti. Ağustos ayında imalat sanayi fiyat artışları TEFE artışını belirleyen temel etken olduğu kaydedilen açıklamada, Mayıs ayından itibaren mevsimsel ortalamaların ötesinde gerileyen tarım fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak son 7 yıl ortalaması olan yüzde 0,8 oranına oldukça yakın gerçekleştiği belirtildi. Döviz kurundaki artışın ve kamu fiyat ayarlamalarının yavaşlaması sonucu imalat sanayi fiyatları, Temmuz ayındaki yüzde 4,3 oranındaki artışın oldukça altında kalmış ve yüzde 2,4 oranında yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış TEFE Ağustos ayında yüzde 2,9, tarım dışı TEFE ise yüzde 2,5 oranında arttı. MAYIS AYINDAN İTİBAREN DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ Merkez Bankası yaptığı açıklamasında, siyasi gelişmelerin etkisiyle ekonomik birimlerin belirsizlik algılamalarındaki artışın, Mayıs ayından itibaren döviz kuru ve faiz oranlarını yükselttiğini belirtti. Söz konusu durumun, son aylarda enflasyon beklentilerini ve enflasyon oranlarını olumsuz etkilediği gibi nitekim, TCMB Beklenti Anketi'nde de görüldüğü gibi, mali piyasalardaki olumsuz gelişmeler özellikle Haziran ve Temmuz aylarında enflasyon beklentilerinde gerileme eğilimini yavaşlattığına dikkat çekildi. Ancak, döviz ve Türk lirası piyasalarında, Ağustos ayından itibaren istikrarın yeniden sağlanması söz konusu gelişmelerin enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin kalıcı olmasını büyük ölçüde önlediği kaydedilen açıklamada, seçim tarihinin belirlenmesinden sonra da ekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesi, piyasalarda güven ortamının tekrar oluşmasına katkıda bulunmuştur. Nitekim, Ağustos ayı anket sonuçları, yıllık enflasyon beklentilerinde tekrar gerileme sürecinin başladığına işaret etmektedir denildi. YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI YÜKSEK MB'nin açıklamasında, Ağustos ayı enflasyonu, enflasyon beklentileri ve enflasyonu belirleyen değişkenlerin yakın gelecekte alabilecekleri değerlere ilişkin öngörülerin değerlendirildiğinde, yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleştirilme olasılığının son derece yüksek olduğu belirlenmektedir ifadesine yer verildi. Risk unsurları incelendiğinde ise, ham petrol fiyatlarındaki yükselme ve kamu fiyat ayarlamaları konusundaki belirsizliklerin ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, öte yandan enflasyonist süreci başarılı bir şekilde tersine çeviren yürürlükteki programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesiyle birlikte, enflasyonda oluşan hızlı düşüş eğiliminin önümüzdeki yıl da sürmemesi için bir neden bulunmadığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER