Eğitim
  • 18.9.2002 14:43

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN:"İSTEYEN KİŞİ VE KURULUŞLAR MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE KURS AÇABİLİRLER"

KAYNAK : Haber Vitrini BAYRAM KILINÇER ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, AB'ye uyum yasaları kapsamında yeralan Türk vatandaşlarına farklı dil ve lehçelerde öğrenimini kapsayan yönetmeliği tamamlandığını söyledi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Tekin, yönetmelikte belirtilen kursların hiç bir şekilde diğer kurslardan farklı bir durumu olmadığını ve aynı statüde işlem göreceğini hatırlattı. Tekin, hazırlanan yönetmeliğe uymak kaydıyla özel kişi ve kuruluşların Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri halinde yönetmelik çerçevesinde kurs açabileceklerini kaydetti. Tekin, bir gazetecinin, Kürtçe öğrenimi ile ilgili sorusu üzerine, hukuki çerçeveyi sağladıklarını, denetimlerden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Tekin, öğretmenlerle ilgili bir soruya ise "Öğretmen niteliği bellidir. Zaman her şeyi gösterecektir" şeklinde cevapladı. Yönetmeliğin 8. maddesine göre, kurslara katılacak kişilerin Türk vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu olması gerekiyor. 18 yaşından küçüklerin kursa kabulü anne veya babasının ya da velisinin iznine bağlı olacak. Ayrıca, yönetmeliğin 7. maddesine göre, açılmasına izin verilen kursta müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Çalışma izni verilecek personelin 621 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumları yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Talim ve Terbiye Kurulu'nca belirlenen nitelik ve koşullara sahip olması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER