Gündem
  • 28.2.2002 14:06

NE KADAR ŞEFFAFLIK O KADAR PARA...

KAYNAK : Haber Vitrini BÜLENT AYDEMİR ANKARA- MHP'nin engeliyle karşılaşan 'Yolsuzluklarla Mücadele ve Kamuda Etkin Yönetim Eylem Planı', MHP'nin isteği doğrultusunda üç sayfalık özet şeklinde taslak haline getirildi ve takvime bağlandı. Dünya Bankası ise 1.3 milyar dolarlık krediyi taksitler halinde ödeyeceğini bildirdi. Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası temsilcilerinden oluşan ve Temmuz 2001'de kurulan komite, 'Yolsuzluklarla Mücadele ve Kamuda Etkin Yönetim Eylem Planı' başlıklı bir rapor hazırladı. Devlet teşkilatının yeniden yapılandırılması ve kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan rapor, hükümet tarafından bir türlü hayata geçirilemedi. Dünya Bankası'nın, yolsuzlukların yoğun görüldüğü ülkelerde uygulanan şablon programına göre hazırlanan ve Türkiye'nin koşullarına göre üzerinde değişiklik yapılan program, 'Eşgüdüm Komitesi' tarafından son şekli verilerek Hükümet'e sunuldu. Hükümet içinde hiçbir lider tarafından siyasi sorumluluğu üstlenilmeyen eylem planı, ortada kalınca Dünya Bankası bu şartından geri adım attı ve eylem planının en azından Bakanlar Kurulu kararı olarak çıkarılmasını istedi. Hazırlanan kararname taslağı hükümet üyelerine dağıtıldı ve bir ay boyunca dolaşımda kaldı. Taslağa itirazları bulunan MHP, bu itirazlarını Devlet Bakanı Faruk Bal aracılığıyla Başbakanlık'a iletti. Çalışmanın hazırlık safhasında yer almadığını belirten MHP kanadının itirazları Eşgüdüm Komitesi tarafından incelendi, ancak programa katkı sağlayacak unsur görülemediği için Komite tarafından kabul görmedi. Özellikle 'Etik Kurul' unsuruna itiraz eden MHP, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda zaten bir denetim mekanizması bulunduğunu, ikinci bir denetimin çift başlılığa neden olacağını savundu. Bazı kamu hizmetlerinin il özel idarelerine kaydırılmasına da itiraz eden MHP, bunun en azından kademeli olarak yapılmasını istedi. Eylem planının 'Mal bildirimi' boyutuna itirazlar DSP ve ANAP'lılardan da destek gördü. MHP'NİN TAVRI Önerileri kabul görmeyen MHP, bu kez kendisine bağlı bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinin katıldığı yeni bir Komite toplantısı yapılmasını önerdi. Bunun üzerine Komite MHP'li bütün bakanların ve bağlı kuruluşların katıldığı üst düzey bir toplantı yaptı, ancak bu toplantıdan da bir sonuç alınamadı. İtirazlarını sürdüren MHP, eylem planının iki sayfalık özetinin ve öncelik takviminin geçirilmesini isteyerek, düzenlemelerin birçoğunun kanunlarda mevcut olduğunu savundu. Önerinin, Dünya Bankası tarafından kabul görmemesi üzerine adeta çıkmaza girildi. Dünya Bankası, 'Ya 26 sayfadan oluşan eylem planının bütününü Bakanlar Kurulu kararı olarak çıkarırsınız, ya da bu iş yatar' uyarısında bulundu. Eylül ayında çıkarılması gereken eylem planının Hükümet tarafından bir türlü hayata geçirilememesi üzerine Dünya Bankası, hükümete, "Bataklığı kurutmadan yolsuzlukların önü alınamaz. Yolsuzluklar engellenmeden demokrasi yerleşemez" mesajını iletti. Hong-Kong'da uygulanan ve başarılı olan eylem planının özellikle rüşvetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri konusunda direten Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (TESEV) rüşvet ve yolsuzluk konusundaki araştırma sonuçlarını dayanak olarak gösterdi. MHP'nin istekleri 'Çalışmaları her bakanlık kendisi yürütsün', 'Yeni bir komite kurulsun' şeklinde gelmeye devam edince konuya el atan Başbakan Bülent Ecevit, yeni bir komite oluşturulmasına karar verdi. Oluşturulan yeni komitenin çalışmaları sonucunda eylem planını MHP'nin istekleri doğrultusunda 3 sayfalık özet halinde ve bir takvime bağlanarak kararname taslağına dönüştürüldü. 26 sayfalık eylem planının tümünün hayata geçirilmesini isteyen Dünya Bankası ise hemen vermeyi taahhüt ettiği 1.3 milyar dolarlık krediyi değişiklikler yapıldığı ölçüde taksitler halinde ödeyeceğini Hükümet'e bildirdi.

İLGİLİ HABERLER