Medya
  • 2.11.2019 17:02

Nur-u Muhammedi (1).. Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiren dua

NUR-U MUHAMMEDİ (1)
ADEM ALEYHİSSELAM’IN TÖVBESİNİ KABUL ETTİREN DUA

Hazret-i Adem, Serendib’e Hazret-i Havva, Cidde’ye indirildikten sonra, ardından da şeytan Allahü teala tarafından dünyaya yollandı.
Şeytanın indirildi yer hakkında ulema arasında ihtilaf vardır.
Bazılarına göre; Basra’nın Eyle nam yerine indirildi..
Bazılarına göre ; Adı belli olmayan başka bir beldeye indirildi.
Bazılarına göre de, onun muayyen bir menzili yoktur.
Bu haberde şöyle anlatıldı;
Adem Aleyhisselam, Havva (Radıyallahü anhâ) ve iblis yere indirildikten sonra,  iblis şöyle seslendi;
- Adem’i vesvesemle cennetten çıkarttırdım. Şimdi dünyaya indirildi. Acaba şimdi ona ne gibi mekir etsem? (Hile. Aldatma. Birisinin kötü veya iyi hallerini öğrenmek veya kötülüğe sevk etmek ya da gayesinden alıkoymak için yapılır.)
Şeytan bütün kötülükleri düşündükten sonra; Allah’ın yarattığı bütün yırtıcı hayvanları bir yere topladı.
Onlara Adem Peygamberin yere indirildiğini haber verdi.
Sonra şöyle dedi;
- Yeryüzünde onun nesli çoğaldığı zaman sizleri teker teker avlayıp öldürürler.
Bunun gibi pek çok sözler söyledi ama yırtıcılar bir türlü ikna olmadı.
Bu kez onları başka sözlerle azdırdı.. 
Onlar da bunun üzerine sordu;
- İyi de biz ne yapalım. Nasıl bir tedbir alalım.
Şeytan bu kez kızdı;
- Ne tedbiri, hep birlik olup saldırın ve onu parçalayın.
Böylece onları tahrik edip, dalalete sürüklemeye çalıştı.
Bunun üzerine şeytana kananların bazıları Adem Aleyhisselamı kuşatıp üzerine doğru yürümeye başladılar.
Vahşi hayvanların o halini gören Hazreti Adem ne yapacağını bilemedi, şaşırıp kaldı.
Cennette hiç böyle bir şey görmediği için aklına bir çare gelmedi.
O sırada Cebrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi;
- Ya Adem, köpeğin başını okşa.. Yüce Hakk’ın kudretini görsün.
Peygamberin başını okşadığı köpek, adeta bir aslan kesilip o yırtıcılara hücum etti.
Allahü teala’nın ihsanıyla hepsini birden dağıttı.
O günden bu güne köpekler bütün yırtıcı hayvanların hasımı olup, nerede birisini görse boyuna posuna bakmaz saldırır.

Bundan sonra Adem Aleyhisselam yeryüzünde çok seneler ağladı.
Allahü tealaya yalvarıp affedilip bağışlanmasını diledi.
Havva Radıyallahü anhâ ile buluşmak istedi.
Duası makbul oldu.
Bunun için Adem Aleyhisselam’a dua telkin edilip öğretildi. 
Telkin edilen o dua sebep kılınarak bağışlandı.
Allahü teala bu durumu Bakara Suresi 37’nci Ayet-i kerimesinde mealen şöyle haber verdi;
- Derken Âdem Rabb’ından bir takım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.
Bu konuda iki nakil var.
Bunların en çok kabul edilen ikisi şöyledir..

BİRİNCİSİ..
Hazreti Ali Radılallahü anh’dan rivayet edilen Hazret-i Adem’e tövbesinin kabulu için telkin edilen dua şöyle..
- Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke Rabbi amiltü suen ve zalemtü nefsi ve ente erhamer’ün-rahimin..
(Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Sübhansın. Rabbim hata işledim ve nefsime zulmettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin)
Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in yukarıda anlatılan dua için şöyle buyurdu;
- Her kim bu kelimeleri okursa .. Yüce Hak, onun bütün günahlarını bağışlar..İsterse onun günahları; denizde dalga çölde kum kadar olsun.

İKİNCİSİ..

Adem Aleyhisselam’a telkin edilen kelimeler, Kur’an-ı Kerim’de de beyan buyrulan şu ayettir..
- Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve-in lem taġfir lenâ veterhamnâ lenekûnenne mine-lḣâsirîn. (A’raf Suresi 23’nci Ayet-i kerime)
Âdem ve Havva: "- Ey Rabbimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ziyan edenlerden oluruz." dediler.
Adem Aleyhisselam bu duayı yaptığı zaman Yüce Zat onun duasını kabul buyurdu ve ona yakuttan yapılmış, cennetten bir ev gönderdi.
Bu ev, Kabe-i Mükerreme’nin boyutlarındaydı.
Onu Kabe'nin bugünkü yerine koydular. 
Onun iki kapısı vardı. Birisi meşrıka , diğeri mağribe açılıyordu. 
Bunun adına;
- BEYT’ÜL MAMUR 
derler..
Allahü teala Hazret-i Adem’e şöyle vahyetti;
- Sen benim bu beytimi tavaf eyle, Senin duanı kabul ederim. Haccın makbul, sa’yın meşkur (Şükre layık) olsun.
Arkasından da kendine delil olması için Cebrail aleyhisselam’ı yolladı.
Cebrail Aleyhisselam kendisine Haccın usullerini öğretti.
Adem Aleyhisselam haccını, edeplerini yerine getirerek tamamladı.
Beyti ziyaret etti ve Arafat'a çıktı.
Hazreti Havva Radıyallahü anhâ, Cidde’den Hazreti Adem’i aramaya çıkmıştı.
Nice yıllar ayrılık acısı çektikten sonra Arafat’da buluştular.
O yerde buluştukları ve dünyada tekrar tanıştıkları için adına ARAFAT denildi.
NOT : Arafat kelime olarak; “bilme, anlama, tanıma” manalarınadır.
Bundan sonra Mine’ye geldiler.
Mine’nin hikayesi şudur; 
Mine’ye geldiklerinde Melekler kendilerine sordu;
-Allahü teala’dan ne istersiniz?
Onlar cevap verdi; 
-Mağfiretini ve rahmetini talep ederiz.
Bundandır ki burasının adına MİNE şimdiki adıyla Mina denildi.
Hazret-i Havva her hamile kaldıkça Adem Aleyhisselam hemen nuruna bakardı. 
Nuru kendinde görünce anlardı ki doğacak çocukları mübarek nurun taşıyıcı olmayacak. 
Bilirdi ki nurun kendinden sonraki sahibi henüz gelmedi.

******      *************   *********

Efendim
Yeni yazı dizimiz ‘Nur-u Muhammedi’nin ilk bölümünü yayınladık. Şükürler olsun.
Yüce Hakk’ın Adem Aleyhisselam’ın alnına kondurduğu Peygamber Efendimiz’in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) efendimizin pak nuru, İsmail Aleyhisselam’a kadar peygamberlerden peygamberlere nakil oldu:
İsmail Aleyhisselam’dan sonra peygamberlerden ayrılıp SALİH KİMSELER üzerinden yoluna devam etti..
Ta.. Nurun sahibi Resûl-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimize ulaşana dek..
Nur-u Muhammedi’de işte bu Mübarek nurun o kutlu seyahatini ve zuhur eden olayları bölümler halinde NAKİL edeceğim İnşallah NASİB OLURSA..
Bütün bunları derleyip kaleme alan Muhammed Cezuli Hazretleri’nden Rabbım ilmi kadar razı olsun:
Biz de Bu Ehl-i Sünnet büyüğünden nakil yapmaya çalışıyoruz.
Rabbım halis niyetle başladığım bu hizmetinde bizi mahcup eylemesin inşallah..
Okuyan, dağıtan ve başkalarına da öğreten ve dua eden bütün arkadaşlarımdan Rabbım razı olsun.

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Yorumlar (1)

  • - Ali

    Metin bey sizi takip ediyorum, ehli sünnet yolundasiniz. Cok güzel şeyler yazıyorsunuz, bazi sapmalar haric [siyasetle ilgili] ehli sünneti yazarken ve onun savunucusu olun. Ülkemizde ehli sünnete nasıl saldilar oldugunu ve cemaatlere karşı nasil düşmanlık yapildigi lütfen yazin.

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER