Eğitim
  • 15.9.2013 12:45

ÖSYM, sınav sorularını işte böyle hazırlıyor

ÖSYM, soruların seçiminde kriptolu cihazların kullanılacağı soru havuzunun oluşturulması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda merkez bu yılın ilk 6 ayında 41 çalıştay düzenledi.

Çalıştaylar, tarih, sosyal bilgiler, coğrafya, biyoloji, matematik, Türkçe, fen ve teknoloji, hukuk, kimya, fizik, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça din kültürü, yabancı diller ve TUS ve DUS alanlarında yapıldı. Çalıştaylara, 942 uzman katıldı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinde yapılan 14 çalıştayda ise 3 bin 895 soru toplandı.

Merkez, soru havuzunun oluşturulması için artık sınavlarda sorulan soruları yayınlamıyor. ÖSYM, soru havuzu oluşturulduğunda, denetimden geçen soruları önce taslak soru havuzunda toplayacak daha sonra buradan çıkarılan sorular, alan uzmanları tarafından tasnifli olarak havuza aktarılacak.

Sorular, fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, internet bağlantısı olmayan, dış dünya ile bağlantısı kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanacak. Alan uzmanları veya başkanlıkça yazılı olarak görevlendirilenler haricinde, soru havuzunun bulunduğu ortama kimse erişemeyecek.

Soru havuzunda meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri durumlarda müdahaleyi yapacak görevlinin yanında daima başkan tarafından görevlendirilen bir personel bulundurulacak. Teknik müdahalede bulunan görevlilerin soru havuzundaki sorulara erişimine izin verilmeyecek.

Havuzdan soruların seçilmesi ve sisteme erişim sadece başkan tarafından görevlendirilen ve sisteme girişine onay verilen ÖSYM personeli tarafından, kriptolu cihazlarla sağlanacak.
Havuzdaki sorular, mevzuatta öngörülen özel düzenlemeler hariç olmak üzere hiçbir koşulda kısmen veya tamamen hiç kimseye verilemeyecek, erişime açılamayacak.

Basılı ortamda yapılan sınavlarda soru kitapçıkları kapalı dönemde basılacak. Kapalı dönem ortamına başkan, görevlendirdiği başkan yardımcısı ve kapalı dönemde görevlendirilen personel haricinde kimse giremeyecek.
 

İLGİLİ HABERLER