Gündem
  • 28.2.2002 17:17

PETROL PİYASASI KANUN TASARISI BAŞBAKANLIK'TA

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, Petrol Piyasası Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Başbakanlığa sunulduğunu söyledi. Zeki Çakan, 2. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında düzenlenen Petrol ve Doğalgaz Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal kaynaklarının enerji ihtiyacının karşılanmasında yetersiz olduğunu, bunun sonucunda da ithalatçı konumunun her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti. Türkiye'de uygulanan enerji sektörü politikalarının liberalleşme, enerji koridoru işlevenin üstlenilmesi, enerji güvenliği için kaynak çeşitlendirilmesine öncelik verilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın hedef seçilmesi ve yeni enerji teknolojileri çalışmalarının yoğunlaştırılması olduğunu anlatan Çakan, bunları, sektörün ülke kalkınması ve refah artışını sürükleyici bir yapıda işlemesini sağlamak amacıyla hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Üretim imkanlarının çok üstünde gelişen talep artışı nedeniyle 2010 yılında enerji talebinin yüzde 27'sinin, 2020'de ise ancak yüzde 22'sinin yerli üretimle karşılanabileceğinin beklendiğine işaret eden Bakan Çakan, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndaki hedeflere ulaşılabilmesi için de 2005 yılına kadar, kurulu elektrik enerjisi gücüne 11 bin 800 megavat, 2020 yılına kadar da 88 bin megavat yeni kapasite eklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çakan, yeni iletim dağıtım ve diğer tesislerin kurulması için yıllık 3.5 ila 5 milyar dolar arasında bir finansman desteğine ihtiyaç duyulduğunu, bu büyüklükteki bir finansmanın ise kamu kaynaklarından karşılanamayacağını belirtti. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarını elektrik sektörüne kanalize edebilmek için uygulanan modellerden istenilen sonucun alınamadığına dikkati çeken Çakan, karşılaşılan sorunların çözümü için Anayasa ve Uyum Yasaları'nda düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Elektrik Piyasası Kanunu'na göre yeni piyasa modelinin 2003 yılından itibaren işlerlik kazanacağını belirten Çakan, yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bakanlığın sadece makro düzeyde enerji politikalarını düzenleyeceğini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ise piyasa içi kontrol düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürüteceğini aktardı. Doğalgaz tüketimi 2020'de 87.9 milyar metreküpe ulaşacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, 2000 yılında birincil enerji tüketimindeki payı yüzde 16 olan doğalgaz tüketiminin Türkiye'de 2010 yılında 57.7 milyar metreküpe, 2020 yılında ise 87.9 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiğini söyledi. Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun 2 Mayıs 2001'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çakan, bu kanunun geçiş sürecinin 1.5 yıl olduğunu söyledi. Türkiye'de petrolün yüzde 88'inin ithal edildiğini dile getiren Çakan, tüketimin 2010'da 49.3 milyon tona, 2020'de de 69.1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Petrol Piyasası Kanun Tasarısı çalışmalarının tamamlandığını ve çalışmanın Başbakanlığa sunulduğunu bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, en kısa süre içinde de tasarının TBMM'ye gönderileceğini söyledi. Önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 50 oranında artması beklenen dünya enerji tüketiminin bir bölümünün Hazar bölgesinden karşılanmasının öngörüldüğünü anlatan Çakan, ''Türkiye'nin jeopolitik konumu, ülkemizi gelecek yüzyılın en önemli enerji terminali yapma potansiyelindedir. Bu potansiyeli değerlendirerek, Türkiye'ye 21. Yüzyılın Avrasya enerji koridoru konumuna getirmek öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır'' dedi. Türkiye'nin Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hattı'nın yanı sıra Hazar-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne de önem verdiğini vurgulayan Çakan, bu projenin hayata geçirilmesiyle 30 yıl süreyle yılda 16 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye, 14 milyar metreküp gazın da Avrupa'ya taşınacağını ifade etti. Bakan Zeki Çakan, projenin, 2000 yılı ilkbaharında boru hattı konsorsiyumunun görev süresinin Türkmenistan tarafından uzatılmaması nedeniyle askıya alındığını belirtti. Çakan, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da oluşacak doğal talep açığının karşılanması için Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi çalışmalarının da sürdürdüğünü, bu amaçla Türkiye ve Yunanistan arasında bir boru hattı yapımı çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında öngörülen yurtiçi gaz depolama projesini gerçekleştirmek üzere denizde ve karada olmak üzere 1.6 milyar metreküp kapasiteli ilk yeraltı gaz depolama çalışmalarının sürdüğünü belirten Zeki Çakan, sahaların yeraltı gaz deposu olaerak kullanılmasına en geç 2005 yılında başlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Diğer konuşmalar Gürcistan Uluslararası Petrol Birliği Başkanı Giorgi Chanturia da 11 Eylül olaylarının ardından Doğu-Batı enerji koridoru güvenliğinin sağlanmasına daha fazla ağırlık verildiğini belirterek, bu koridora ilişkin menfaatleri olan her ülkenin güvenlik açısından işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi. Chanturia, bugüne kadar Gürcistan'ın hayata geçirilen projelerde tam katılımcı olamadığını ifade ederek, ''Ancak ülkemizin coğrafi konumu daha aktif katılım için çok uygun'' dedi. Giorgi Chanturia, Rusya'nın Novorossiisk Limanı'ndan Supsa'ya petrol hattı döşenmesi halinde petrolün Türkiye aracılığıyla buradan dünyaya açılmasıyla, Rusya'ya yıllık 500 milyon dolar tasarruf sağlanacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden ise Türkiye'de 2010'da petrol talebinin yüzde 33, doğalgaz talebinin yüzde 32, kömür talebinin yüzde 26 olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Yiğitgüden, Türkiye'de şu anda faal olan 17 boru hattı bulunduğunu hatırlatarak, Irak'tan gelen ve atıl durumdakı petrol boru hattının ekonomiye ciddi bir kayıp verdiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER