Asayiş
  • 22.5.2004 09:52

POLİS İŞTE BÖYLE DİNLİYOR...

Polisin Alaattin Çakıcı'nın telefonlarını dinlemesinin ardından Türkiye'de telefonların hangi amaçla ve nasıl dinlendiği konusu da yeniden gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, şüpheli görülen kişileri ancak ''Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'' veya ''Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)'' gereğince dinleyebiliyor. Buna göre dinleme ve tespit kararları ancak hâkim kararıyla uygulanabiliyor ve en çok 3 ay için izin verilebiliyor. Bu süre en çok 2 defa 3'er aydan fazla olmamak üzere uzatılabiliyor. Dinlenme süreci şöyle gelişiyor: '' Bir kişinin dinlenebilmesi için savcılığa veya polise bir şikâyet, ihbar ya da cereyan eden bir olayın soruşturulmasıyla ilgili başvuru yapılır. '' Savcılık da dinlenmesine karar verilen kişi için mahkemeye başvurur. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı, hâkim kararı olmadan da 24 saat süresince izin verebilir. Bu sürede mahkeme kararı alınması gerekir yoksa tedbir derhal kaldırılır. '' Dinleme kararı çıkınca, yazılı olarak Emniyete bildirilir. '' Emniyet görevlileri teknik aletleriyle birlikte telefon idaresine gider. '' Böyle bir hizmeti vermeye yetkili olanlardan sistemin kurulmasını ister. '' Santraldan, fiber obtik veya kendi cihazlarıyla dinleme ve kayda alma işlemleri başlar. Kayıtlar büyük bir diske kaydedilir. '' Kaydın başladığı ve bitirildiği tarih ve saat tutunaklarla zapta alınır. '' Dinlemede yeterli donelere ulaşılırsa, Emniyet yetkilileri savcıya konuyu iletir. '' Savcı kuvvetli delilere ulaşıldığına kanaat getirirse şahsın veya herhangi bir malın yakalama emrini verir. '' Ancak dinleme sırasında, suç doneleri tespit edildiğinde aciliyet varsa polis de müdahale etme yetkisine sahip olur. Şahsın veya malın yakalanması için operasyon düzenleyerek daha sonra savcıya yaptığı işlemleri bildirir. '' Telefon kayıtları dosyalanırken özel hayatla ilgili veya suç nevi taşımayan diğer görüşme kayıtları silinerek yok edilir. '' Dinlenen kişi hakkındaki şüpheler ortadan kalkarsa dinleme olayı da savcı tarafından kaldırılır. Savcının denetimi altında elde edilen kayıtlar 10 gün içinde yok edilir. (MİLLİYET)

İLGİLİ HABERLER