Gündem
  • 26.2.2002 13:08

PROTOKOL SIRASI DEĞİŞTİ, YARGI ÜÇ ADIM ÖNE ÇIKTI

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA/Bir savcı itiraz etti, Danıştay kararını verdi: Başkent dışındaki ulusal bayram ve törenlerde, yargı mensupları bundan böyle rektör, belediye başkanı ve askerin önüne geçip, milletvekilinden sonra duracak Danıştay, yargı temsilcilerinin protokolde askerler, belediye başkanları ve rektörlerden sonra gelmesini düzenleyen yönetmelik maddesini iptal etti. İptal kararına göre yargı organı temsilcileri illerde düzenlenen ulusal bayram ve törenlerde mülki idare amiri ve milletvekillerinden hemen sonra gelecek. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Işık Keskin Özbay, 1998'de Nevşehir Valiliği'ne başvurarak protokol sıralamasının "yürütmenin yargıya üstünlüğünü" sağladığını belirterek yargı organı temsilcilerinin illerde valinin, ilçelerde ise kaymakamın yanında yer alması gerektiğini belirtti. Özbay, bu gerekçelerle protokol sıralamasının değiştirilmesini istedi. Valilik ise protokol sıralamasının 1 Ekim 1980 tarihli Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'ne göre düzenlendiğini belirterek istemi reddetti. Yönetmeliğe göre, başkent dışında yapılan ulusal bayram ve törenlerde, mahallin en büyük mülki idare amirinin kutlamaları kabul edeceği sıra şöyle düzenlenmişti: 1- Milletvekilleri 2- Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı. 3- Büyük Şehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı 4- Üniversite Rektörleri 5- Cumhuriyet Savcısı, DGM Cumhuriyet Savcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, DGM Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı Özbay, bunun üzerine yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10'uncu Dairesi, kararında 'Kuvvetler ayrılığı' ilkesi benimsenerek hazırlanıp yürürlüğe konulan Anayasa'da 'Cumhuriyetin Temel Organları'nın yasama, yürütme ve yargı sıralamasıyla düzenlendiğini, törenlerde de anılan kurumların bu sırayla yer alması gerektiğine karar verdi. Kararda, başkent dışındaki ulusal ve resmi kutlamalarda, yargı mensuplarının beşinci sırada yer almasının hukuka uygun olmadığı da vurgulandı ve Yönetmeliğin Ek-l listesinin beşinci sırası oybirliğiyle iptal edilerek, yargı organları temsilcilerinin milletvekillerinden sonra gelmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık, kararın bozulması talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz davası açtı. Davayı görüşen İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da, temyiz itirazını reddederek Daire'nin kararını oybirliği ile onadı. Yönetmeliğin iptaliyle bundan sonra başkent dışında illerde valileri ilçelerde kaymakamları kutlama sırası şöyle olacak : 1- Milletvekilleri 2- Cumhuriyet Savcısı, DGM Cumhuriyet Savcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, DGM Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı 3- Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı. 4- Büyük Şehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı 5- Üniversite Rektörleri

İLGİLİ HABERLER