Medya
  • 28.2.2002 12:11

RTÜK, 3 KURULUŞU TAMAMEN KAPATTI!

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA/ İrticai yayın nedeniyle defalarca yayın durdurma cezası uyguladığı İstanbul’da yayın yapan Nur Radyo ile Denizli’de yayın yapan Mihr Radyo ve Mihr TV’nin son aldıkları cezaya uymayarak “korsan” yayın yaptıklarını belirleyen Üst Kurul, bu kuruluşların yayın izinlerini iptal etti. Üst Kurul, bu kuruluşların yayın cihazlarına el konulması için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacak. RTÜK dün yaptığı toplantıda, İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nin raporlarını ele aldı. Üst Kurul, yaptıkları irticai yayınlar nedeniyle bugüne kadar birçok kez yayın durdurma cezası uyguladığı Nur Radyo, Mihr TV ve Mihr Radyo’nun son aldıkları cezaya uymayarak “korsan” yayın yaptıklarını belirledi. Üst Kurul, bunun üzerine söz konusu yayın kuruluşlarının “yayın izinlerini” iptal etti. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK RTÜK, bu üç yayın kuruluşlarının yayın cihazlarına el konulması ve izinsiz yaptıkları yayınlar nedeniyle cezalandırılması gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacak. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un “Cezalar ve Müsadere”yi düzenleyen 34. maddesi, “Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kurul’dan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul’dan geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticilerine fiilleri başka bir suç oluştursa bile fiilin ağırlığına göre altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve yüz milyon Türk lirasından on milyar Türk lirasına kadar para cezası verilmesini” öngörüyor. CEZA DOSYALARI KABARIK Üst Kurul, 3984 Sayılı RTÜK Kanunu’nun “İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiç bir şekilde kınanmaması”na ilişkin (f) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Denizli’de bölgesel yayın yapan Mihr Radyo’ya 1999 yılında 30 gün, 2001 yılında üç kez 365’er gün olmak üzere toplam 1125 gün geçici yayın durdurma cezası vermişti. Denizli’de yayın yapan Mihr TV ise “Anayasa’nın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına” aykırı yayın yapılamayacağına ilişkin (c) bendini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1999 yılında ayrı ayrı 180 gün, 1 gün ve 90 gün, 2000 yılında 180 gün, 2001 yılında iki kez 180’er gün olmak üzere toplam 811 gün yayın durdurma ile cezalandırılmıştı. Üst Kurul, İstanbul’da yayan yapan Nur Radyo’ya da (c) bendini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1999 yılında ayrı ayrı 180 gün, 1 gün, 90 gün, 2000 yılında 180 gün, 2001 yılında 180 gün olmak üzere toplam 631 gün yayın durdurma cezası vermişti.

İLGİLİ HABERLER