Sağlık
  • 3.4.2021 15:50

Sağlık Bakanlığı BioNTech-Pfizer aşı kılavuzunu yayınladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Pfizer-BioNTech aşısı kılavuzu

Kılavuza göre, aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjisi olana aşı uygulanmayacak. Koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilecek.

BioNTech aşılarının birinci dozları dün yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı da koronavirüs mRNA aşısı olan BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına ilişkin bir kılavuz yayımladı.

Aşı takvimi, soğuk zincir, aşının hazırlanması, aşı uygulama kontrol listesi gibi başlıkların detaylıca ele alındığı kılavuzda, en az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak aşının uygulanacağı belirtildi.

ALERJİK ŞOK DURUMUNDA AŞI UYGULANMAYACAK

Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (alerjik şok) öyküsü varlığında uygulanmayacağının özellikle belirtildiği kılavuzda, ilk dozunun sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı vurgulandı.

Bakanlık, önlem alınarak aşı uygulanması gereken durumları da açıkladı.

Kılavuza göre, aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce bir alerji/immünoloji uzmanına danışılması gerekiyor.

ERTELEME GEREKTİREN ATAKLAR

Aşı, 38 derece ve üzerinde ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında ise ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar aktif koronavirüs hastasına, 180 gün içerisinde korona geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir virüs vakasıyla temas etmiş kişilere de aşının uygulanmayacak.

HAMİLELER VE EMZİRENLER DİKKAT

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda hamileler ve emziren anneler ile ilgili de şu maddelere yer verildi:

"- Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.

- Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.

- Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Koronavirüsü ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir.

- Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.

- İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.

- Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir."

FARKLI AŞILAR ARASINDA 2 HAFTA SÜRE BIKARILMALI

Kılavuza göre, BioNTech-Pfizer aşısı ile diğer aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) iki hafta süre bırakılması tercih edilmeli.

Herhangi bir şekilde, mRNA aşısı bu aralıktan önce uygulanmış ise her iki aşının da tekrarlanmasına gerek görülmüyor.

Kılavuzun devamında şu ibarelere yer veriliyor:

“- Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.

- Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir.

- Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.

- Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.

- Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.

- Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.

- Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına kaydedilecektir.

- Pandemik koronavirüs aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir."

İLGİLİ HABERLER