Sağlık
  • 31.5.2006 11:18

SAĞLIKTA TASARRUF PAKETİ

ANKARA - Sağlık harcamalarındaki tasarruf tedbirleri kapsamında, ayakta tedavilerde de fiks fiyat uygulamasına geçiliyor.
     A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkezi Yönetim Bütçesindeki sağlık harcamalarından 1,4 milyar YTL tasarruf sağlayacak önlem paketi, büyük ölçüde şekillendi.
     Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda, tedavi ve ilaç giderlerinin kontrol altına alınmasına dönük çeşitli alternatifler üzerinde duruldu.
     Bu çerçevede, yataklı tedavilerdeki paket fiyat uygulamasının, ameliyatlar dışındaki tedavileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Aynı şekilde ayakta tedavilerde de fiks fiyata geçilmesi benimsendi.
     Sağlık harcamalarında tasarrufa yönelik çalışmalarda, ''global bütçelemeye'' geçilmesi konusu da gündeme geldi.
     Bürokratların üzerinde uzlaştığı yeni bütçeleme sisteminde, Sağlık Bakanlığı'na tedavi ve ilaç giderleri için belli bir bütçe tahsis edilecek. Global bütçelemede, her ayın sağlık ödemesi, baştan ortaya konacak ve Maliye Bakanlığı, O tutardaki ödeneği serbest bırakacak.
     Acil ve zaruri hallerde ise aylık bütçenin dışına çıkılabilecek.
     Global bütçeleme ile sağlık harcamalarında her ay bütçe ödeneklerine göre hareket edilecek ve bu şekilde harcamalarda disiplin sağlanacak.
     Yeni yöntemle bütçedeki sapmaların önüne geçileceğini belirten Maliye yetkilileri, ''mevcut uygulama, faturalamaya dayanıyor. Halen sağlık kuruluşlarının döner sermayeleri tarafından gönderilen faturalar, işlemlerin ardından ilgili saymanlıklarca ödeniyor. Dolayısıyla harcama trendini kontrol etme imkanı da olmuyor. Global bütçelemede, ihtiyaçların karşılanması için sağlığa belli bir bütçe ayrılacak ve her ay o bütçe içinde hareket edilecek'' dediler.
     Bu arada tasarruf tedbirleri çerçevesinde ilaçla ilgili yeni düzenlemeler de devreye girecek.
     Pahalı ilaç almayı tercih eden SSK'lılara fark ödemesi getiren Tebliğin ardından, yayımlanacak yeni düzenlemelerle ilaç kullanımında israf ve suistimallere neden olan çeşitli uygulamaların da önüne geçilecek.
     Maliye Bakanlığı yetkilileri, sağlığa yönelik tedbirler paketiyle, harcamalarda 1,4 milyar YTL'lik bir tasarruf öngörüldüğünü vurguladı.

İLGİLİ HABERLER