Gündem
  • 29.11.2011 00:11

SAYIŞTAY'DAN ASKERİ HARCAMA DENETİMİNE AÇIKLAMA...

(A.A) - Sayıştay Başkanlığı'nca, çeşitli makam ve kişilerin yönlendirmesiyle askeri harcamalara ilişkin denetimin sınırlandırıldığı ve hatta yönetmelik taslağından çıkarılan maddeler ile artık TSK'nın harcamalarının denetlenemeyeceği şeklinde yanlış ve yanıltıcı bir izlenim oluşturulduğu belirtilerek, ''Yönetmelik taslağının, Sayıştay tarafından savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet malları üzerinde yürütülen denetimlere ilişkin değil, bu denetimler sonucunda hazırlanan raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin'' olduğu bildirildi.
Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan basın açıklamasında, bugün bir gazetede ''Asker bastırdı şeffaflık bitti'' başlıklı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı. Bu haber ile Sayıştayın savunma ve istihbarat ile ilgili kurumların elinde bulunan devlet mallarının denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin hususları içeren yönetmelik taslağında, çeşitli makam ve kişilerin yönlendirmesiyle askeri harcamalara ilişkin denetimin sınırlandırıldığı ve hatta yönetmelik taslağından çıkarılan maddeler ile artık TSK'nın harcamalarının denetlenemeyeceği şeklinde ''yanlış ve yanıltıcı bir izlenim oluşturulduğu'' kaydedildi.
''Kamuoyunu yanıltan ve Sayıştayın güvenilirliği ve bağımsızlığına olan inancı zedeleyen'' söz konusu haber üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, Sayıştay Kanununun ilgili maddesinde, ''Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının bu Kanun uyarınca yapılacak denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin hususlar; ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir'' denildiği hatırlatıldı.
''Dolayısıyla hazırlanan Yönetmelik taslağı, Sayıştay tarafından savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet malları üzerinde yürütülen denetimlere ilişkin değil, bu denetimler sonucunda hazırlanan raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkindir'' görüşüne yer verilen açıklamada, yönetmelikte denetim süreci düzenlenmediği için, denetimle ilgili hükümlere yer verilmemesinin doğal olduğu vurgulandı.
Söz konusu haberde yönetmelik metninden çıkarıldığı ileri sürülen ''Uluslararası kurumlarla paylaşılan bilgilerin gizliliği öne sürülerek denetim sınırlandırılamaz'' ifadesinin, yönetmeliğin kapsamı ile ilgisi bulunmadığı aktarılan açıklamada, ''Kaldı ki Sayıştay Kanunu bu konuda yeterli güvenceyi sağlamış olup, bu hususun ayrıca, konu ile ilgisi bulunmayan bir yönetmelikte düzenlenmesine ihtiyaç da bulunmamaktadır'' denildi.
Haberde, ''Sayıştay Kanunu'nu düzenlemek için oluşturulan komisyonun hazırladığı 14 maddelik taslak askerin baskısıyla değişti. Yasa çıkarsa TSK harcamaları denetlenemeyecek' ifadesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Yapılan çalışma 'Sayıştay Kanunu'nu düzenlemek' ile ilgili olmayıp, 'savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının bu Kanun uyarınca yapılacak denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına' ilişkin bir yönetmelik çalışmasıdır.''
Açıklamada, haberde ''Revizyon Başbakanlıkta'' başlığı altında, ''Sayıştay Başkanlığına sunulan metnin baskı üzerine Başbakanlıkta değiştirildiği'' ifadesinin yer aldığı ancak yönetmeliğin henüz Başbakanlığa gönderilmediği de ifade edildi.
Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde, katılımcılığı da sağlayacak şekilde ilgili tüm taraflarla gerektiğinde görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, ''Kaldı ki ilgili kamu idarelerinin görüşlerinin alınması, Sayıştay Kanununun 44. maddesinin ikinci fıkrası gereği zorunludur. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı dahil, ilgili tüm kamu idarelerinin yazılı ve sözlü görüşleri alınmıştır'' denildi.

İLGİLİ HABERLER