Medya
  • 29.9.2010 12:24

SERHAT ÖZEREN İNTERNET KURULU BAŞKANI

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşuyor.
İnternet Kurulu'nun görevleri arasında, internet üzerinden yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve bilgi toplumu olma yolunda sağlıklı yöntemlerin tespiti, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni konuların Türkiye'de uygulanabilirliği, internetin yaygınlaşması için orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve güvenli internet gibi konular yer alıyor.

Serhat Özeren, gerek erişim gerekse içerik güvenliği konusunda İnternet Kurulu'nun çalışmalar yapacağını kaydetti.
Özeren sözlerini şöyle sürdürdü:
''İnternet ekonomik faaliyetlerin olduğu kadar sosyal hayatın da bir parçası konumunda. İnterneti iş dünyası için verimli kılacak düzenlemelere ihtiyaç olduğu kadar bu alanda girişimcilerin önünü açacak çalışmalarda yapılmalıdır.
Bilişim ve internet alanında politika belirleyici olan Ulaştırma Bakanlığı?na tavsiye niteliğinde görüşlerini verecek olan İnternet Kurulu, yeni dönemde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde olacaktır.
İnternet pazarı son sekiz yılda artan bir ivme kazanmıştır. Bu artışın sürekliliğinin sağlanması için gayret göstereceğiz.''

İLGİLİ HABERLER