Gündem
  • 13.9.2002 13:51

SEZER'İN DOĞUM GÜNÜNÜ GAZETECİLER KUTLADI...

KAYNAK : Haber Vitrini İBRAHİM ARSLAN EDİRNE - Tarihi Kentler Birliği Buluşması, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in katılımıyla Edirne Halk Eğitimi Merkezi'nde başladı. Bulgaristan ve Yunanistan'a Edirne'den seslenen Cumhurbaşkanı Sezer'in doğum gününü, ilk önce basın mensupları kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nün mini konseri yer aldı. Edirne'nin tanıtımının yapıldığı slayt gösterisinden sonra Belediye Başkanı Cengiz Varnatopu, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, T.Ü Rektörü Prof. Dr. Osman İnci, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tanyolaç, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Barbaros, Edirne Valisi Fahri Yücel ve İçişleri Bakanı Muzaffer Ecemiş açılış konuşmasını yaptı. "YEREL YÖNETİMLER YASASI ÇIKARILMALI" Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, yaptığı konuşmada, "Sorunların çözümü için merkezi hükümet, yereldeki sorunları daha iyi bilen yerel yönetimlere yetkilerinin bir kısmını devretmek zorundadır. Bunun için de TBMM'nin yeni yasama döneminde, Yerel Yönetimler Yasası ele alınmalı ve reform niteliğindeki maddeleri de içerecek şekilde Meclis'ten çıkarılmalıdır" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Edirne buluşması bugüne kadar ortaya konulan söylem ve projelerin ne kadarının yaşama geçirilebildiğinin değerlendirilmesi, geliştirilen yeni projelerin tanıtılması yönünden önemli bir fırsat yaratmaktadır. Tarihi Kentler Birliği'ni, kentlerin gerçek sahipleri yurttaşlarımızın yerel yönetimlerimizin öncülüğünde kentlerine sahip çıktıkları demokratik bir platform olarak değerlendiriyorum" diye konuştu. "KENTLER İNSANLIK TARİHİNİN AYNASIDIR" Yerel yönetimlerin önemini belirten Cumhurbaşkanı Sezer, "Sivil toplum örgütleri, bilim, insanların ve yurttaşlarımızın kentle ilgili düşüncelerini paylaştıkları, proje geliştirdikleri ve uygulamaya koydukları bu kurumsal yapılanma aynı zamanda demokrasinin çok seslilik ilkesi ve yönetime katılma anlayışının en güzel bir göstergesidir. İnanıyorum ki, Türkiye öz kimliğini oluşturan tarihsel ve kültürel değerlerini koruyup bunları evrensel değerlerle bütünleştirerek, Avrupa Birliği'nin üyesi olacaktır. Kendi öz değerlerini korumayan toplumların evrensel değerler sistemiyle bütünleşmesi beklenemez. Zengin tarihsel ve kültürel birikimi olan kentlerin, kimliklerini yansıtan bu öz değerlerini koruyarak uygarlığa açması insanlığın ortak kültür mirasının paylaşılması ve ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin gelişmesine olanak sağlayacaktır. Kentler, insanlık tarihinin aynasıdır. Kamusal yaşamın yerleştiği, iş bölümü örgütlenme ve uzlaşmanın güçlendiği yönetsel ve siyasal birliğin geliştiği yerler olan kentler, uygarlık tarihinin gelişim alanları olmuştur" açıklamasında bulundu. Sağlıklı ve kişilikli bireylerin ancak kültür ve çevre değerlerinin korunduğu kentlerde yetişebildiğini belirten Ahmet Necdet Sezer şunları söyledi: "Geçmişi, bugünü ve geleceğini kucaklayan kentlerin, çağdaş kimliği, bireyin kimliliğinin oluşmasında önemli rol oynar. Böyle kimlikli kentlerde yetişen bireyler çağdaş değerleri özümseyerek insanlık ve yurttaşlık bilinciyle kentlerine, ülkelerine, geleceklerine ve evrensel barışa sahip çıkarlar. Yerel yönetimlerin katılımcılığı öne çıkaran saydam yönetim anlayışları, bireyleri kentleriyle bütünleştirecek, kentlerin yönetiminde demokratik katılımı olanaklı kılacaktır. Kent politikalarına katılma hakkı olduğunu düşünen yurttaşlar, yaşadıkları yerlere sahip çıkarak, geliştirilmesi için çaba gösterecektir. Bu da, temsili demokrasinin sınırlı özgürlüklerinden doğrudan demokrasinin katılımcı yapısına geçiş için bir süreç başlatacaktır. Türkiye tarihsel ve kültürel mirasıyla dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Kent planlaması, kentin biçimlenmesinde tarihsel, kültürel ve doğal değerler korunarak toplumsal ve ekonomik gereksinimlere yanıt verebilmelidir. Ülkemizin dünya tarihine de ışık tutabilecek zenginlikteki tarihsel ve kültürel birikiminin korunması kendimize olduğu kadar insanlığa karşı da sorumluluğumuzdur. Tarihsel eserlerin korunması ve onarım için önemli projeler oluşturularak uluslararası kuruluşlardan destek sağlanmalıdır." SEZER, BALKANLAR'I DEĞERLENDİRDİ Cumhurbaşkanı, Balkan ülkelerinin durumun da değerlendirdi. Sezer, "Türkiye'nin Balkanlar'a açılan kapısı olan Edirne'de bulunmamdan yararlanarak, kuzey batı komşularımız ve Balkanlar hakkında da kimi görüşlerimi dile getirmek istiyorum. 'Balkanlar' sözcüğü yakın zamana kadar bölgenin son yüz yılı içinde yaşanmış, acımasız savaşların talihsiz anılarını çağrıştıran anlamlar taşımaktaydı. Son yıllarda bölge ülkelerinin demokratikleşme güvenlik ve işbirliği yönünde attıkları adımlar, Balkanlar'ın yeniden bir barış ve gönenç bölgesi durumuna gelmekte olduğunu göstermektedir. Bu gelişmeler tüm Avrupa'nın geleceği için umut vericidir. Bir zamanlar karşılıklı güvensizliğin egemen olduğu bu bölgede, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü gibi geçmişte hayal dahi edilmeyecek bir barış düzeneği işlerliğe kavuşturulmuştur. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, bölgenin bütünleşmesi yönünde önemli bir işlev görmektedir" dedi. Bugünkü temel amacın, bölge ülkelerinin her alanda ortak çıkarlarına hizmet edecek ve onları Avrupa'nın yeni yapılanmalarına bağlayacak çok taraflı işbirliği ortamının güçlendirilmesi olduğunu belirten Ahmet Necdet Sezer, "Güneydoğu Avrupa ülkelerinin NATO ve Avrupa Birliği gibi temel Avrupa yapılanmaları içinde yer alma isteklerini haklı buluyor ve destekliyoruz. Komşumuz Bulgaristan'ın Romanya ile birlikte NATO'ya üyeliğinin Güneydoğu Avrupa'nın istikrarı yönünde büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Biz bu anlayışla başından beri bu komşularımızın NATO'ya üyelik çabalarını destekledik ve Avrupa Birliği'ne üyelik gereğini de onlarla paylaştık. Komşumuz Yunanistan'la da ikili sorunlarımızı çözüme kavuşturup, iyi komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek barış, dostluk ve işbirliği yönünde kapsamlı adımlar atmak istiyoruz. Bu nedenle Yunanistan'la aramızda ki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin tutumumuzu sürdürmekteyiz. Kişisel umudum gelecekte Avrupa Birliği içinde aynı değer ve ülkeleri paylaşan üyeler olarak Türkiye ile Yunanistan arasında bugün ilişkilerin gelişmesini engelleyen kimi sorunların, ikili sorun olma niteliğini yitirebileceği yönündedir" diye konuştu. EDİRNE'NİN KÜLTÜRÜ Avrupa'nın her alanda bütünleşme içine girdiği bir dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de yeni ve çağdaş bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Eşsiz, tarihsel zenginlikleri, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir atmosfere sahip olan Edirne, bu özellikleriyle gelecek kuşaklara aktaracağımız önemli varlıklarımızdandır. Edirne, sahip olduğu kültürel mirasla geçmişi kucaklayan, üniversite dinamik nüfusu ve çağdaş kimliği ile geleceğe güvenle bakan, yalnız ülkemizin değil dünyanın seçkin kentlerinden biridir. Tarih boyunca birçok unvanlar alan, başkent olan ve önemli olaylara tanıklık eden Edirne, her dönemde Türkiye'nin Batı'ya ve gelişmeye dönük yüzünün simgesi olacaktır. Edirne'nin bu tarihsel ve stratejik konumu, kente sorumluluklar yüklemektedir. Tarihi Kentler Birliği'nin Edirne Toplantısı'nın bu düşüncenin yaşama geçirilmesi için somut bir adım olacağını düşünüyorum. Edirne'nin Avrupa Tarihi Kentler Birliği'ne üye oluşunu, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Birliğin güçlenerek gelişmesinde emeği olanları kutluyorum" açıklamasında bulundu. SEZER'İN DOĞUM GÜNÜ'NÜ BASIN KUTLADI Cumhurbaşkanı Sezer'in konuşmasından sonra Halk Eğitim'deki programın ilk bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanı Sezer, program içinde bulunan Deveci Han Kültür Merkezi'ndeki sergilerin açılışını Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser ve İçişleri Bakanı Muzaffer Ecemiş ile birlikte gerçekleştirdi. Sezer, sergideki eserleri tek tek ilgi ile izledi. Deveci Han'da kendisine seçim atmosferini yaşayan biri olarak değerlendirmesini almak isteyen basın mensuplarının sorduğu sorulara "Doğum günümü kutladınız, bu yetmiyor mu?" dedi ve teşekkür ederek soruları yanıtsız bıraktı. Orduevinde onuruna verilen öğle yemeğine katılan Sezer, daha sonra Edirne Valisi Fahri Yücel'i makamında ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER