Ekonomi
  • 6.5.2004 10:13

ŞOK IMF BELGESİ...

Sözü edilen bankalara el konulmaması durumunda da 8'inci gözden geçirmenin tamamlanamayacağı özellikle vurgulanıyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner, IMF'nin 57'nci hükümete sözlü baskılarla yetinmeyip, mektupla da baskı yaptığını belirterek, ''Bu teslimiyet Osmanlı Devleti'nin en kötü yıllarında bile olmadı'' dedi. Törüner bu mektuptan en fazla sorumlu olan kişinin Kemal Derviş olduğunu belirtti. 2000 ve 2001 krizlerinde çok sayıda bankanın peş peşe fona alınmasının ardındaki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Danıştay, Demirbank'ın ve Kentbank'ın fona alınmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar aldı. Danıştay'ın bu kararı almasında etkili olan bir belgeyi ele geçirdik. IMF tarafından zamanın BDDKbaşkanı Engin Akçakoca'ya gönderilen yazıda, 3 tane bankanın ismi verilerek fona alınması isteniyor. Mahkemeye sunulan bilgiler arasında yer alan ve gizli olması gereken bu belgede bankalara el konulması için IMF'in baskı yaptığı ve 8'nci gözden geçirmenin tamamlanabilmesi için bu bankalara el konulmasını şart koşuyor. Belgede dönemin BDDKBaşkanı Engin Akçakoca'nın bu isteği yerine getirmek istemediği fakat yapılan baskılara daha fazla dayanamadığı anlaşılıyor. IMF'nin 8 Temmuz 2001 yılında yazdığı bu mektup, Deputy Director, Carl Johan Lindgren tarafından imzalanmış. Mektubun bir örneği zamanın hazine müsteşarı Faik Öztırak'a, bir örneği Micheal Deppler'e ve bir örneği de Juha Kahkonen'e gönderilmiş ve mektubun tercümesi Beyoğlu 39'ncu noterinde yapılmış. IMF'in mektubunda, ''....,...ve... konularına gelince, sekizinci gözden geçirmenin tamamlanabilmesinin bir koşulu olarak bu bankaların TMSF'ye devredilmeleri konusunda ısrar ediyoruz.'' deniliyor. Başka bir paragrafta bankaların birleşmelerine karşı olmadığını belirten IMF, ''birleşme planlarının son şeklini alabilmesi, sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasında gereksiz bir takım gecikmelere yol açacaktır. Bu gerçek gözönüne alındığında bizim tavsiyemiz gerekli olduğu takdirde bu tür birleşmelerin Fon'a devir işleminden sonra ve muhtemelen BDDK tarafından uygulanacak olan sermaye yeniden yapılandırma işlemlerinin uygulanmasından sonra gerçekleştirilmesi yolunda olacaktır. Bu bağlamda BDDK'nın birleşme işleminin Fon'a devirlerden sonra gerçekleşmesinin bir takım dezavantajlar doğuracağı yolundaki argümanları kabul etmiyoruz'' diyerek, bankaların mutlaka fona alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası eski Başkanı Yaman Törüner, dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in BDDK'yı yalnız bıraktığını belirterek ''bu mektuptan en fazla sorumlu olan kişi Kemal Derviş'tir. Fakat, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve koalisyon ortakları da sorumludur.'' dedi. IMF'nin sözlü baskılarla yetinmeyip, mektup yazarak baskı yaptığını belirten Törüner, ''IMFistediği için bu bankalara el konuldu. Bu teslimiyet Osmanlı Devleti'nin en kötü yıllarında bile olmadı.'' diye konuştu. (MİLLİ GAZETE)

İLGİLİ HABERLER