Ekonomi
  • 29.11.2004 16:18

TARIM BAKANLIĞI'NDAN, ET BALIK KURUMU'NU TAMAMEN ALMA KARARI...

SAFURE CANTÜRK ANKARA- Bakanlık, özelleştirme idaresi ile kombina pazarlığı yapmaktan sıkılınca Kurumun tüm hisselerini Et Balık Ürünleri AŞ olarak devraldı. Ancak kurumun karlı bir işletme gibi çalışması için işçilerin yarısını almak isteyen Bakanlık ile tamamının alınması konusunda ısrar eden Hak-İş arasındaki tartışmaya son noktayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koyacak. Et Balık Kurumu'nun Tarım Bakanlığı'na devri ile ilgili son aşamaya gelindi. Ancak hala Bakanlık yetkilileri ile Hak-İş arasında işçi uyuşmazlığı yaşanıyor. Et Balık Kurumu'nda çalışan toplam bin253 personelin ancak 550'sini alabileceğini belirten bakanlık yetkilileri, kurumun karlı bir işletme olarak çalışabilmesi ve Bakanlığa zarar etmemesi için işçilerin tamamını alamayacaklarını ilettiler. Hak-İş yetkilileri ise işçilerin tamamının Bakanlığa devredilmesi ile ilgili ısrarlarına devam ediyor. Bakanlık yetkilileri işçilerin Bakanlığa devri ile ilgili duruma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vereceğini kaydediyor. Kurumun fazla personelini almak istemeyen Tarım Bakanlığı, 68'i memur, 214'ü sözleşmeli, 971'i işçi olmak üzere toplam bin 253 personelin çalıştığı Et Balık Kurumu'nun devri halinde kombina bazında 72 adet personel istihdamı öngörüyor. Bu durumda devralınması öngörülen yedi kombinada toplam 504, Genel Müdürlük'te ise 54 personelin çalıştırılmasını planlanıyor. Bakanlık, geride kalan personelin ise Özelleştirme İdaresi'nde kalması ve mevzuat dahilinde işlem yapılmasını önerirken, ayrıca devredilecek personelin kıdem tazminatları için ayrılan kaynağın da Bakanlığa aktırılmasını şart koşuyor. Kurumun ekonomik bir şekilde çalıştırılması için başlangıçta 23 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Tarım Bakanlığı yetkilileri, 2005 yılında personel sayısının yarıya indirilmesi ve mevcut hammadde birim fiyatının artırılması durumunda bile kurumun ancak 5.9 trilyon lira kar edebileceğini vurguluyor. Öte yandan Bakanlık, Et Balık Kurumu'nu tek tek kombina olarak almaktan vazgeçerek Kurumun tüm hisselerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan devraldı. Şuan için Özelleştirme İdaresi ile Bakanlık arasında Adana, Kayseri ve Konya kombinalarının Tarım Bakanlığı'na geçişi ile ilgili pazarlıklar devam ederken, Adana Kombinası'nın Özelleştirme İdaresi'nde kalmasını ve işçilerin yarısının burada eski durumlarında devam etmesi yönünde Bakanlığın talebi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER