Yaşam
  • 17.10.2008 09:24

TECAVÜZ ETTİNİZ, NİKAHA BUYRUN!

Adalet Bakanlığı komisyonuna katılan Yargıtay 5'inci Daire temsilcileri, "Vatandaş mağdur" dedi, önerilerde bulundu..
ORTADA KALMASIN
TCK, AB'ye uyum kapsamında aldığıkararla tecavüzcülere verilen cezayıağırlaştırmıştı. Yargıtay, tecavüzeuğrayan kişinin ortada kalmamasıamacıyla eski yasaya dönülmesini,evlilik halinde tecavüzcünün ce-zasının azaltılmasını istedi.
EVLİLİK YAŞI 14'E İNSİN
Yargıtay, 17 olan evlilik yaşının 14'eindirilmesini de önerdi. Toplantıya ka-tılanların bir bölümü buna karşı çıksada, ısrarını sürdüren temsilcilerinAdalet Bakanlığı görevlilerine "Tasarıböyle hazırlansın" dediği duyuldu.
GÖNÜLLÜ İLİŞKİ YAŞI 14
Rızası ile bile olsa, 15 yaş altındakiçocuklar ile ilişkiye girenler cezalandı-rılıyor. Yargıtay, bu maddedeki 15 ya-şın 14'e indirilmesini önererek, "Ço-cuklar bazen hiç uygun olmayan kişi-lerle ilişkiye giriyor. Ailelere de şikâ-yet hakkı verilmeli" tezini savundu.
PEKİ YA EŞE TECAVÜZ...
Yargıtay, eşe tecavüze verilen 7 yılakadar hapis cezasının 6 ile 1 yıl ara-sında olmasını istedi. Buna gerekçeolarak da şunlar söylendi: "Aileninreisi ceza alıp, hapse girince aile pe-rişan oluyor. Bunu kaldırmalıyız."
Adalet Bakanlığı'nın, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapacağı değişiklikler için oluşturduğu komisyonda, ilginç öneriler tartışmaya açıldı. CHP'li Canan Arıtman, geçtiğimiz günlerde TCK'da yapılacak değişiklikleri belirlemek için yapılan toplantıyı anlattı. Arıtman ile toplantıya Barolar Birliği'ni temsilen katılan Türkay Asma'nın SABAH'a verdiği bilgiye göre, toplantıda Yargıtay 5. Daire'den iki üye ve Adalet Bakanlığı, Ankara Çocuk Savcılığı, Adli Tıp, Aile Mahkemesi temsilcileri yer aldı. İlk öneri TCK'nın çocuklar ile gönüllü cinsel ilişki suçunu düzenleyen 104. maddesinden oldu. Madde, "15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor. Yargıtay, 15 yaşın, 14'e indirilmesini önerdi. Ayrıca Yargıtay 5. Daire, eski yasaya dönülerek, tecavüzcülerin, tecavüz ettikleri kişi ile evlenmesi halinde cezadan kurtulmasını sağlayacak düzenleme yapılmasını da istedi.
"ÜZMEZ'İ KURTARACAKLAR"
Yargıtay temsilcileri böyle bir istekte bulunmasının gerekçesini, "Bize dosya geliyor. Anadolu'da hâkimlerin karşısına kucağında çocuklarla kızlar çıkıyor. Bunların ilişkiye girdiği kişiler içeride" diye anlattı. Yargıtay, 17 olan evlilik yaşının 14'e indirilmesini de önerdi. TCK'da devrim olarak kabul edilen maddelerden biri de eşe tecavüze 7 yıla kadar hapis cezasını öngören madde idi. Yargıtay'dan eşe tecavüz suçunun 6 ila 1 yıl arasında hapis cezası olarak düzenlenmesi önerisi geldi. Bu düzenleme gerçekleşirse, ceza erteleme ya da para cezasına dönüşebilecek. Toplantıdaki en olumlu öneri ise ensest konusunda oldu. 104. maddeye eklenmesi öngörülen hüküm kapsamında ensest cezaları 2-6 yıl arasında hapis olacak. Yaş küçüldükçe ceza 30 yıla kadar çıkacak. CHP'li Arıtman, önerileri sert dille eleştirdi ve "Bu Hüseyin Üzmez'i kurtarma düzenlemesi. Çocukların cinsel dokunulmazlıkları bu düzenlemeyle ortadan kaldırılmak isteniyor" dedi.
(Sabah)

İLGİLİ HABERLER