Ekonomi
  • 30.5.2006 07:39

TEDAŞ'IN TAHSİL EDEMEDİĞİ AĞIR FATURA HALKA YIKILIYOR!..

TEDAŞ, belediyelerden sokak aydınlatma bedellerini tahsil etmekte zorlanınca yıllık 600 milyon YTL'lik faturanın halka yıkılması gündeme geldi. Düzenleme yapılırsa BTV konutlarda yüzde 5'ten 8'e çıkacak.

TEDAŞ, belediyelerden sokak aydınlatma bedellerini tahsil etmekte zorlanınca, yıllık 600 milyon YTL'lik faturanın halka ve sanayiciye kesilmesi gündeme geldi. Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, elektrikten belediyeye aktarılacak payı düzenleyen Belediye Tüketim Vergisi (BTV) oranları, sanayide yüzde 1'den yüzde 3-4'e; konut, ticarethane ve diğer abonelerde yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarılacak. Artış, elektrikte zam olarak halka yansıtılacak. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde 2002'de çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak 2003'ten itibaren genel aydınlatma giderlerinin belediye sınırları içerisinde belediyelerden, belediye sınırları dışında il özel idare bütçesinden karşılanacağı karara bağlandı. TEDAŞ, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde sokak, park ve bahçe aydınlatması ile ibadethane tüketimlerini faturalandırmaya başladı. Bedeller faturalara düzenli olarak yansıtılmasına karşın, belediyelerden ve il özel idarelerinden yapılan tahsilat son derece sınırlı düzeyde kaldı.

ÖZELLEŞTİRME İÇİN ZORUNLU

Tahsilat sınırlı kalınca TEDAŞ'ın, sokak aydınlatmasından doğan alacağı 1.1 milyar YTL'ye kadar tırmandı. Hazine Müsteşarlığı, dağıtım tesisi özelleştirmeleri için geri sayımın başlaması üzerine aydınlatma bedeli sorununa çözüm arayışlarını hızlandırdı. Hazine, alternatif çözüm önerileri üzerinde çalışma yaptı. Hazırlanan yasa tasarısı taslağı, ilgili bakanların onayının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın görüşüne sunulacak. Yıllık 600 milyon YTL'ye malolan sokak aydınlatma bedellerinin tahsilatında izlenecek yönteme, Başbakan Erdoğan karar verecek. Hazine'nin yaptığı çalışmaya göre, elektrikten belediyelere aktarılan paylarda yeni bir düzenleme yapılacak. BTV oranları, sanayide yüzde 1'den yüzde 3-4'e; konut, ticarethane ve diğer abonelerden yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarılacak. Artışlar, elektriğe zam olarak halka yansıyacak. Elde edilecek gelir, belediyeler yerine sokak aydınlatması bedelinden doğan alacağına mahsuben doğrudan TEDAŞ'ın kasasına aktarılacak.

FİYAT ZAMLANIR

Hazine Müsteşarlığı ve TEDAŞ yetkilileri, "BTV'deki bugünkü paylar, yıllık 250 milyon YTL'lik bir tutarı ifade ediyor. TEDAŞ'ın, aydınlatma için yıllık harcama tutarı 550-600 milyon YTL. Bu konuda çıkarılacak yasayla aradaki farkın karşılanabilmesi için bu payın artırılması zorunlu" dedi. Yetkililer, özelleştirme öncesinde sokak aydınlatması konusunda yaşanan karmaşa ve sorunun çözülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

5 YTL'lik vergi 8 YTL'ye çıkacak

BİR konut abonesinin, elektrik tüketimi aylık 100 YTL. Bu tutardan önce yüzde 18'lik KDV'ye denk gelen 18 YTL düşülüyor. 82 YTL üzerinden yüzde 5'lik BTV payı hesaplanıyor. Buna göre, söz konusu aboneden, 5 YTL'lik pay kesiliyor. Bu payın konutlarda yüzde 8'e çıkarılması durumunda aynı abone 8 yeni lira ödemeye başlayacak.

Zamsız formül faturayı düşürmek

ENERJİ Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın, halka zam olarak yansımaması için bazı yollar bulunduğuna işaret etti. Uygulamanın devreye girmesinin ardından Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), TEDAŞ'a sattığı elektriğin kilovat saat fiyatını, yıllık 600 milyon YTL'ye denk gelecek biçimde düşürebilir. TEDAŞ, buradan sağlayacağı fiyat avantajıyla, BTV'deki artışı zam olarak halka yansıtmaz.

/OLCAY AYDİLEK - SABAH

İLGİLİ HABERLER