Gündem
  • 28.2.2003 12:18

TEZKERE KAPALI OTURUMDA GÖRÜŞÜLECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul, yarın saat 14.00'de TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın başkanlığında toplanacak. Sunuşlar bölümünde yer alan tezkere, kapalı oturumda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nun kapalı oturumu nasıl yapacağı, Meclis İçtüzüğü'nün 70. maddesinde düzenleniyor. Buna göre TBMM Genel Kurulu, Başbakanın veya bir bakanın veya bir siyasi parti grubunun yahut 20 milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor. Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes toplantı salonundan çıkarılıyor. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinleniyor. Bu gerekçe hükümet adına başbakan veya bir bakan veya siyasi parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanıyor. Genel Kurul, işari oyla karar veriyor. Kapalı oturumda Genel Kurul'un tutanakları katip üyelerce tutuluyor. Ancak Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenolar bu görevi yerine getirebiliyor. Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı kapalı oturumlarda bulunabiliyor. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamıyor. Bunlar ''Devlet sırrı'' olarak saklanıyor. Kapalı oturumu gerektiren sebep ortadan kalkınca Başkan, açık oturuma geçilmesini teklif ediyor. Genel Kurul, işaret oyuyla karar veriyor. KAPALI OTURUMUN TUTANAKLARI TBMM İçtüzüğü'nün 71. maddesine göre, kapalı oturumun tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir oturum yapılark eski tutanak özeti okunuyor. Özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır bulunan katip üyeler tarafından hemen mumla mühürleniyor ve Meclis arşivine veriliyor. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra yayımlanabiliyor. Bunların daha önce ya da sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine işaret oyuyla karar veriyor. TEZKERENİN GÖRÜŞÜLMEMESİ OLASILIĞI Hükümet, daha önce görüşmeleri bir kez ertelenen tezkerenin görüşülmesini istemez ise geri çekmek zorunda kalacak. Bu durumda Hükümet, Meclis'e ya yeni bir tezkere gönderecek ya da bu isteminden vazgeçecek.

İLGİLİ HABERLER