Gündem
  • 28.2.2003 11:47

TEZKERE KONUSUNDA BUNDAN SONRA NE OLACAK?

MGK'da ele alınacak olan tezkerenin oylama şekli ve içeriğine ilişkin şu öneriler tartışılıyor * Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa'nın 92'nci maddesine göre, BM kararı alınmadan ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasına izin verilemeyeceğini savunuyor. Bu nedenle, oylama için BM kararının beklenmesini istiyor. * TBMM Başkanı Arınç da Sezer'le aynı endişeleri paylaşıyor. Arınç, tezkerenin ikiye bölünerek ayrı ayrı oylanmasında ısrarlı. Arınç, Türk askerinin Irak'a gönderilmesinin BM'nin 51'nci maddesindeki ''meşru müdafaa'' kapsamına gireceğini, ABD askerinin Türk topraklarında konuşlandırılmak istenmesinin uluslararası meşruiyet kurallarına aykırı olacağını düşünüyor. * Gül, tezkere metninin ayrı ayrı oylanmasına karşı çıkıyor. Gül bu durumda, milletvekillerinin ABD askerinin Türkiye'de konuşlanması teklifini reddedeceğini varsayıyor. * AKP Lideri Erdoğan da Gül gibi tezkerenin mevcut şekliyle oylanmasından yana tavır aldı. * MGK'da, asker üyelerin önerilerine göre tezkerenin yeniden yazılabileceği, bu nedenle görüşmenin ileri tarihe alınabileceği yolunda iddialar da var. sabah

İLGİLİ HABERLER